Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 17:08

Προσλήψεις στην Κεντρική Αγορά και μάλιστα μόνο ανδρών

Προσλήψεις στην Κεντρική Αγορά και μάλιστα μόνο ανδρών

ΜΕ ΤΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ;
Τρεις προσλήψεις, μόνο ανδρών, με σύμβαση διάρκειας δύο χρόνων, θα γίνουν στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη σχετική απόφαση δεν περιγράφεται ούτε η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων προσλήψεων ούτε τα κριτήρια επιλογής, αν και πρόκειται για πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Το μόνο που σημειώνεται στην απόφαση είναι ότι ο πρόεδρος της Αγοράς, Γιάννης Αναζίκος, ενημέρωσε για το σχετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, «μέσω του οποίου μπορούν να προσληφθούν τρία άτομα γενικών καθηκόντων (άντρες). Το κόστος για δύο χρόνια θα είναι περίπου 1.400 ευρώ μηνιαίως. Ο κ. Στασινάκης ψηφίζει λευκό ενώ οι υπόλοιποι ομόφωνα συμφωνούν».
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η απόφαση ελήφθη στις 12 Γενάρη και το πρακτικό ετοιμάστηκε στις 22 Μάρτη!