Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 17:45

Ο Δημήτρης Μπούχαλης και η ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Χρόνια πολλά παρακολουθούμε δημοσιογραφικά τα θέματα του Δήμου Καλαμάτας και όλο αυτό τον καιρό μόνο ένας φρόντιζε να ενημερώνει, όσο έγκαιρα γινόταν, τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους δημοσιογράφους. Είναι ο Δημήτρης Μπούχαλης…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Χρόνια πολλά παρακολουθούμε δημοσιογραφικά τα θέματα του Δήμου Καλαμάτας και όλο αυτό τον καιρό μόνο ένας φρόντιζε να ενημερώνει, όσο έγκαιρα γινόταν, τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους δημοσιογράφους. Είναι ο Δημήτρης Μπούχαλης…

…που ο δήμαρχος του εμπιστεύθηκε ξανά την αντιδημαρχία της οικονομίας και των οικονομικών και την προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Δημήτρης Μπούχαλης όταν ήταν πάλι αντιδήμαρχος αρμόδιος για το ίδιο αντικείμενο, πριν από δύο χρόνια περίπου, για όλα τα θέματα που έβαζε στην Οικονομική Επιτροπή έστελνε τις εισηγήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με του που τις έπαιρνε στα χέρια του από τις Υπηρεσίες του Δήμου, στους δημοτικούς συμβούλους και τους δημοσιογράφους. Έτσι δεν χρειαζόταν οι δημοτικοί σύμβουλοι να πηγαινοέρχονται στο Δημαρχείο προκειμένου να δουν αν έχουν μπει στο φάκελο οι εισηγήσεις και να τις φωτοτυπήσουν για να ενημερωθούν.
Το παράδειγμα αυτό του Δημήτρη Μπούχαλη δεν το ακολούθησε κανένας συνάδελφός του. Ελπίζουμε τώρα που επέστρεψε να ξαναγίνει το ίδιο. Και ας γνωρίζουν και οι άλλοι αξιωματούχοι της δημοτικής αρχής ότι το να ενημερώνουν τους συμβούλους είναι προς το δικό τους συμφέρον γιατί χωρίς ενημέρωση υπάρχει καχυποψία και άρνηση ενώ η ενημέρωση βοηθάει στη συναίνεση…
Στ.Μ.