Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014 15:57

Γερμανός στο Μέγαρο Χορού για τα προβλήματα στον εξοπλισμό σκηνής

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Ειδικός τεχνικός από την TUV Γερμανίας έλεγξε τον εξοπλισμό της σκηνής του Μεγάρου Χορού, ο οποίος φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στα επίπεδα ασφαλείας που ορίζουν οι σχετικοί διεθνείς κανονισμοί. Αναμένεται η δημοσιοποίηση του πορίσματός του για το αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα ή όχι…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Ειδικός τεχνικός από την TUV Γερμανίας έλεγξε τον εξοπλισμό της σκηνής του Μεγάρου Χορού, ο οποίος φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στα επίπεδα ασφαλείας που ορίζουν οι σχετικοί διεθνείς κανονισμοί. Αναμένεται η δημοσιοποίηση του πορίσματός του για το αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα ή όχι…

Στο Μέγαρο Χορού έχει απενεργοποιηθεί στο σύνολό της λειτουργία της εγκατάστασης του εξοπλισμού σκηνής και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία της κονσόλας χειρισμού των ανυψωτικών μηχανισμών με τους κεντρικούς πίνακες του συστήματος ελέγχου.
Προφανώς ο ανάδοχος του έργου δεν έκανε άρτια τις εργασίες του όσον αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ο ανάδοχος απέφυγε να ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι χαρακτηριστικό ότι τον περασμένο Φεβρουάριο που είχαν έρθει πάλι Γερμανοί να ελέγξουν τα τεχνικά σκηνής έφυγαν χωρίς να έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα και χωρίς καμία δοθεί καμία ενημέρωση στο Δήμο.
Μετά από όλα αυτά κλήθηκε από το Δήμο ο Γερμανός Hans Christian Schröder, legal representative of TUV SUD Industrie, προκειμένου να πιστοποιήσει αν το «σύστηµα ελέγχου που εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο Χορού ακολουθεί το επίπεδο ασφαλείας σύµφωνα µε το EN56950 και είναι από SIL3 και πάνω» σύµφωνα µε την προµελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή όχι.
Ο Γερμανός έχει ολοκληρώσει τον έλεγχό του αλλά από το Δήμο δεν έχει δημοσιοποιηθεί εάν τα βρήκε όλα εντάξει και έδωσε την πιστοποίηση για το επίπεδο ασφαλείας των τεχνικών σκηνής ή αν δεν τα βγήκε εντάξει και σε έκθεσή του περιγράφει τις τυχόν αποκλίσεις από τα πρότυπα και τους κανονισµούς που αφορούν στην έντεχνη κατασκευή των «Τεχνικών Σκηνής», όπως επίσης και το επιθυµητό επίπεδο ασφαλείας που έθετε η προµελέτη της Υπηρεσίας».
Εάν τα πράγματα δεν είναι εντάξει τότε ο Δήμος θα καλέσει τον ανάδοχο να αποκαταστήσει τα προβλήματα και θα του καταλογίσει το κόστος.
Στ.Μ.