Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 18:57

Χρωστάμε 6.000.000 ευρώ αλλά είμαστε οικονομικά …υγιείς, λέει η δημοτική αρχή!

Χρωστάμε 6.000.000 ευρώ αλλά είμαστε οικονομικά …υγιείς, λέει η δημοτική αρχή!

ΤΥΦΛΑ ΝΑ ‘ΧΕΙ ΤΟ ΔΝΤ 
Σεμινάριο βγαλμένο από το …Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει η δημοτική αρχή Καλαμάτας, που παραδέχεται ότι οι άμεσες και βεβαιωμένες υποχρεώσεις της ανέρχονται στα 6.070.000 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι «παραμένουμε ένας οικονομικά υγιής Δήμος με ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα»!
Κατά την πάγια τακτική της, μάλιστα, καταλογίζει την ευθύνη για τη δημιουργία του χρέους στο κράτος, επειδή περιέκοψε τις θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις προς την αυτοδιοίκηση, ενώ αποφεύγει κάθε αναφορά στον εκτροχιασμό των δαπανών που έγινε το προεκλογικό έτος 2010!

Σε ανακοίνωση που ανάρτησε η δημοτική αρχή στην ιστοσελίδα της, για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, τονίζονται τα εξής: «Με την υπ’ αριθμ. Οικ. 2/21967/0094/13.03.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα ¨Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων¨, καλούνταν οι φορείς που ανήκουν στο μητρώο Γενικής Κυβέρνησης να συμπληρώσουν, εφόσον το επιθυμούσαν, πίνακα υφιστάμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2011, προκειμένου να αιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των συγκεκριμένων απαιτήσεων.
Ο Δήμος Καλαμάτας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση κατά 50%, αλλά και την καθυστέρηση στην εκταμίευση των διαφόρων χρηματοδοτήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Θησέας, Εθνικά προγράμματα κ.ά.), με αποτέλεσμα την παρεπόμενη καθυστέρηση που δημιουργείται στην πληρωμή των υποχρεώσεών του προς τρίτους, συμπλήρωσε και απέστειλε το εν λόγω έντυπο.
Στα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στους πίνακες, συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 6.070.476,34 € που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του Δήμου Καλαμάτας και των ενσωματωμένων Δήμων Άριος, Θουρίας, Αρφαρών, προς προμηθευτές την 31/12/2011, όπως προκύπτει από τις καταστάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου.
Αντίστοιχα, στο έντυπο ζητήθηκε να καταγραφούν οποιεσδήποτε λοιπές υποχρεώσεις, που να αφορούν σε περιπτώσεις για τις οποίες υφίστανται νομικά προβλήματα και τελούν υπό αμφισβήτηση. Στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε το ποσό των 18.687.971,33 €, εκ του οποίου 9.843.407,71 € αντιστοιχούν σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις με εργαζόμενους του Δήμου, ενώ το υπόλοιπο αφορά σε δικαστικές υποθέσεις με χρονικό ορίζοντα δικασίμου δυο και πλέον ετών. Οι δικαστικές αυτές υποθέσεις, στο σύνολό τους, είτε δεν έχουν εκδικαστεί, είτε έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση και έχει ασκηθεί έφεση από το Δήμο. 
Ρητά διευκρινίζεται ότι καταγράφηκε το ποσό που αιτείται ο εκάστοτε αντίδικος του Δήμου, χωρίς να είναι γνωστό αν τελικά θα επιδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
Είναι λοιπόν προφανές ότι το ποσό των 18.687.971,33 € σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποχρέωση ληξιπρόθεσμη, απαιτητή και καταγεγραμμένη από το Δήμο.
Δεδομένων όλων αυτών, η υποχρέωση του Δήμου Καλαμάτας και των ενσωματωμένων πρώην Καποδιστριακών Δήμων Θουρίας, Άριος, Αρφαρών, προς τους προμηθευτές την 31/12/2011, η οποία καταγράφεται στο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης του Δήμου και πιστοποιείται από τις Υπηρεσίες μας, ανέρχεται στο ποσό των 6.070.476,34 € και σε καμία περίπτωση στο ποσό των 18.000.000,00 €.
Επισημαίνεται ότι, αν η Κεντρική Διοίκηση απέδιδε τους θεσμοθετημένους πόρους με τους ρυθμούς που ακολουθούσε μέχρι το 2009, είναι δεδομένο πως ο Δήμος Καλαμάτας θα ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από αυτήν που παρουσιάζει σήμερα. 
Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε ένας οικονομικά υγιής Δήμος με ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα».
Στ.Μ.