Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2014 00:00

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με διευθύντρια την Ευαγγελία Μηλίτση

Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με τον συνάδελφό της αρχαιολόγο Γιώργο Πάλλη Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με τον συνάδελφό της αρχαιολόγο Γιώργο Πάλλη

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Σε σάρκα μία ήρθαν η ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας και η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας. Η νέα ενιαία Υπηρεσία ονομάζεται Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και διευθύντρια τοποθετήθηκε η Ευαγγελία Μηλίτση, μέχρι πριν λίγες ημέρες προϊσταμένη της 26ης ΕΒΑ…

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σε σάρκα μία ήρθαν η ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας και η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας. Η νέα ενιαία Υπηρεσία ονομάζεται Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και διευθύντρια τοποθετήθηκε η Ευαγγελία Μηλίτση, μέχρι πριν λίγες ημέρες προϊσταμένη της 26ης ΕΒΑ…

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα. Είναι το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, με προϊσταμένη την Ελένη Σαρρή. Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, με προϊστάμενο τον Μιχαήλ Κάππα. Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, με προϊσταμένη τη Δήμητρα Πίκουλα. Το Τμήμα Συντήρησης, με προϊστάμενο τον Αθανάσιο Κατάκο.