Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 00:00

Την Πέμπτη νέες επιλογές προσώπων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Νίκος Μπασακίδης, πολιτικός προϊστάμενος του Γραφείου Υποψηφιότητας και Έκτωρ Τσατσούλης, εκτελεστικός διευθυντής Νίκος Μπασακίδης, πολιτικός προϊστάμενος του Γραφείου Υποψηφιότητας και Έκτωρ Τσατσούλης, εκτελεστικός διευθυντής

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και στελέχωση του Γραφείου Υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, την ίδια ώρα όμως η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η δημοτική αρχή αποφεύγει τις συλλογικές διαδικασίες που μέσα από τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα οδηγήσουν στο νέο σχέδιο για την πολιτιστική ανάπτυξη της Καλαμάτας…

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και στελέχωση του Γραφείου Υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, την ίδια ώρα όμως η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η δημοτική αρχή αποφεύγει τις συλλογικές διαδικασίες που μέσα από τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα οδηγήσουν στο νέο σχέδιο για την πολιτιστική ανάπτυξη της Καλαμάτας…

Την Παρασκευή έληξε η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για την επιλογή του ειδικού σε θέματα γραφιστικής υποστήριξης και υπηρεσίες ιστοσελίδας, του υπεύθυνου συνεργασιών και σχεδιασμού και του υπεύθυνου επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων.
Για τα δύο από τα τρία αντικείμενα που προκηρύχθηκαν υποβλήθηκε από μία μόνο προσφορά. Ειδικότερα, κατατέθηκε μόνο μία προσφορά για τον ειδικό σε θέματα γραφιστικής υποστήριξης και υπηρεσίες ιστοσελίδας και για τον υπεύθυνο επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων. Αντίθετα, για τον υπεύθυνο συνεργασιών και σχεδιασμού υποβλήθηκαν πέντε προσφορές.
Την Τετάρτη αναμένεται ότι η αρμόδια επιτροπή της «Φάρις» θα ετοιμάσει στην εισήγησή της και την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις θα κάνει την οριστική επιλογή.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ήδη έχει προσληφθεί ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας, που είναι ο Έκτωρ Τσατσούλης.
Και για τα τρία αυτά αντικείμενα θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια μέχρι το τέλος του 2015. Η αμοιβή για τον ειδικό για την γραφιστική υποστήριξη και την ιστοσελίδα θα είναι 10.500 ευρώ, για τον υπεύθυνο συνεργασιών και σχεδιασμού 19.500 ευρώ και για τον υπεύθυνο επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων 19.500 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι αυτοί μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε και εταιρίες.
Αύριο το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, το Γραφείο Υποψηφιότητας έχει καλεί στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων σε ενημερωτική συζήτηση για το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και για τις διαδικασίες που θα τηρηθούν.
Στ.Μ.