Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 00:00

Η ακτή που συνεχώς εξαπλώνεται…

Η ακτή που συνεχώς εξαπλώνεται…

ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Από το ένα άκρο στο άλλο έφτασε η κατάσταση στον Κορδία. Ενώ τη στεριά την έτρωγε η θάλασσα, απειλώντας και τις οικίες, μετά την κατασκευή του κυματοθραύστη δημιουργήθηκε ακτή που συνεχώς μεγαλώνει και κοντεύει να ενωθεί με το έργο που έγινε…

ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Από το ένα άκρο στο άλλο έφτασε η κατάσταση στον Κορδία. Ενώ τη στεριά την έτρωγε η θάλασσα, απειλώντας και τις οικίες, μετά την κατασκευή του κυματοθραύστη δημιουργήθηκε ακτή που συνεχώς μεγαλώνει και κοντεύει να ενωθεί με το έργο που έγινε…

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας σήμερα, επιχειρηματίες από την περιοχή του Κορδία απέστειλαν επιστολή στο δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα, «στην οποία θίγουν το ζήτημα προσάμμωσης στο λιμενίσκο που δημιουργήθηκε εκεί, μετά την κατασκευή του έργου προστασίας της ακτής από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας.
Με εντολή του Δημάρχου, μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποίησαν αυτοψία και διαπιστώθηκε ότι όντως το θαλάσσιο τμήμα του λιμενίσκου συρρικνώνεται λόγω προσάμμωσης.
Από το Δήμο Καλαμάτας εστάλη επιστολή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου αυτή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ως σχήμα διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας».