Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Ειδική συνεδρίαση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΚΑΡΗ 
Ομιχλώδης είναι ο δρόμος που τραβάει η Καλαμάτα κατά τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, σύμφωνα με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, η οποία ζητάει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα πράγματα…

ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΚΑΡΗ 
Ομιχλώδης είναι ο δρόμος που τραβάει η Καλαμάτα κατά τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, σύμφωνα με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, η οποία ζητάει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ξεκαθαριστούν τα πράγματα…

Η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη παρουσιάζει διαβεβαιώσεις που έδινε ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, για ουσιαστικό διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, διάλογος που σύμφωνα με τη μείζων μειοψηφία δεν έχει ξεκινήσει καν, ενώ, αντίθετα, έχουν γίνει καθοριστικής σημασίας επιλογές.
Γράφει η παράταξη του «Ανοιχτού Δήμου», σχετικά με το αίτημά της για την πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου: «Οι διαδικασίες για την κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας προχωρούν. Ορισμένες καθοριστικής σημασίας επιλογές έχουν ήδη γίνει (προγραμματική σύμβαση, εκτελεστικός διευθυντής, στελέχωση γραφείου υποψηφιότητας). Μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση με φορείς και δημότες έχει πραγματοποιηθεί, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες εξίσου σοβαρές αποφάσεις (συγκρότηση επιτροπών, επιλογή καλλιτεχνικού διευθυντή).
Βρίσκεται δηλαδή σε πλήρη εξέλιξη ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα της πόλης σε μια περίοδο μάλιστα ιδιαίτερα δύσκολη. Κάτι που δικαιολογεί κατά τη γνώμη μας τη δυσπιστία και τον έντονο σκεπτικισμό που υπάρχει στους συνδημότες μας για τη σκοπιμότητα του. Συνυπολογίζεται εξάλλου και το εντελώς αρνητικό παράδειγμα των προηγούμενων ελληνικών πολιτιστικών πρωτευουσών (Θεσσαλονίκη, Πάτρα).
Όπως όμως προκύπτει από τη σχετική πείρα αλλά και από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί αυτό το εγχείρημα να αποβεί σε όφελος της πόλης και να μην οδηγήσει σε διαψεύσεις των προσδοκιών ή ακόμα χειρότερα σε ανεπίτρεπτες σπατάλες.
Κατά τη συζήτηση που έγινε στις 11-11-13 στο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό τη λήψη καταρχήν απόφασης για την υποβολή φακέλου, τέθηκαν από τις μειοψηφίες με ένταση ερωτήματα σχετικά με το στόχο της υποψηφιότητας, τα οικονομικά κ.α. χωρίς να δοθεί καμιά απάντηση. Αναλήφθηκε μόνο η δέσμευση από τη δημοτική αρχή ότι όλα αυτά θα συζητούνταν αμέσως μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου από τα πρακτικά της συζήτησης: «Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση κατ’ αρχήν, να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Τα χρήματα, την οργανωτική επιτροπή θα τα αποφασίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο μέλλον. Θα χρειαστούν 20 τουλάχιστον συνεδριάσεις. Σήμερα, υπάρχει μια απόφαση, αν θέλετε με μια λέξη. Ξεκινήστε και όλα τα άλλα φέρτε τα εδώ για να αποφασίσουμε. Αυτό μόνο. Ξεκινήστε, χωρίς προαπαιτούμενα».
Από τότε πολλά έγιναν και βεβαίως καινούρια ερωτήματα και θέματα προέκυψαν. Παρ’ όλα αυτά καμία σχετική συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε, κανένα κρίσιμο ερώτημα δεν απαντήθηκε, ενώ η όλη διαδικασία εξελίσσεται μέχρι τώρα χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έτσι ούτε το αυτονόητο δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση και έκφραση άποψης ικανοποιείται ούτε όμως εξασφαλίζεται μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη συναίνεσης και συστράτευσης γύρω απ’ αυτό το στόχο. Όταν μάλιστα αυτά (συναίνεση και ευρύτερη αποδοχή) αποτελούν και κριτήριο επιλεξιμότητας της υποψηφιότητας.
Ζητάμε λοιπόν να συγκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί ολοκληρωμένα από τον εκτελεστικό διευθυντή και να συζητήσει κρίσιμα ζητήματα όπως τα παρακάτω:
1) Γιατί η Καλαμάτα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα; Τι προσδοκούμε από την υποψηφιότητα, ποιους στόχους βάζουμε σαν πόλη και πώς αυτοί μπορούν να υπηρετηθούν μέσα από τη διεκδίκηση;
2) Ποιο μπορεί να είναι το ύψος του προϋπολογισμού; Ποιες οι πηγές και οι όροι χρηματοδότησής του;
3) Ποιες θα είναι οι βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος που θα υποβάλλουμε; Ποια τα γεωγραφικά όρια της πρότασης και πώς θα ενταχθούν οι αντίστοιχοι φορείς στο πρόγραμμα;
4) Πώς θα εξασφαλιστεί η ουσιαστική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να είναι σε θέση να παίρνει βασικές αποφάσεις και να δίνει κατευθύνσεις στο γραφείο υποψηφιότητας; Μέσω ποιας διαδικασίας θα ελέγχεται η εφαρμογή τους;
Εννοείται, ότι η περιστασιακή και αποσπασματική ενημέρωση των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ουσιαστική συζήτηση και τον αποφασιστικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τη συζήτηση που ζητάμε να γίνει, θα καταθέσουμε αναλυτικά απόψεις αλλά και προτάσεις που έχουμε διαμορφώσει για όλα αυτά τα θέματα».