Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Μειώσεις στο νερό με μείωση του ειδικού τέλους

ΔΕΥΑΚ 
Δεν προτίθεται η ΔΕΥΑΚ να καταργήσει το ειδικό τέλος 60% επί της αξίας του νερού, παρότι ο νόμος που θέσπισε την επιβολή του έχει λήξει. Ωστόσο, η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ θα μειώσει το τέλος αυτό, που σημαίνει ότι θα μειωθούν οι λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης…

ΔΕΥΑΚ 
Δεν προτίθεται η ΔΕΥΑΚ να καταργήσει το ειδικό τέλος 60% επί της αξίας του νερού, παρότι ο νόμος που θέσπισε την επιβολή του έχει λήξει. Ωστόσο, η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ θα μειώσει το τέλος αυτό, που σημαίνει ότι θα μειωθούν οι λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης…

Ο Σύλλογος των Αγιοφλωριτών είχε προσφύγει στο Υπουργείο Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση επιβολής του τέλους από τη ΔΕΥΑΚ είναι παράνομη, διότι δεν ισχύει πια ο σχετικός νόμος. Το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε να διερευνηθεί το θέμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία ζήτησε τις απόψεις της ΔΕΥΑΚ. Η Δημοτική Επιχείρηση απάντησε ότι η συνέχιση επιβολής του τέλους δεν είναι παράνομη, γιατί ο νόμος δεν όριζε ότι όταν θα σταματούσε να ισχύει θα έπρεπε να καταργηθεί και το τέλος. Επιπλέον η ΔΕΥΑΚ τονίζει ότι πρόκειται για τέλος έργων, δηλαδή για μια εισφορά προκειμένου να συγκεντρώνει η Επιχείρηση χρήματα για να χρηματοδοτεί τα έργα της. Ωστόσο, η διοίκηση της Επιχείρησης έχει αποφασίσει να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μείωση του τέλους 60%, το οποίο πριν δύο χρόνια ανερχόταν στο 80%.
Σημειώνεται δε, ότι κάποιες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης έχουν πράγματι καταργήσει το συγκεκριμένο τέλος ή, για την ακρίβεια, το έχουν ενσωματώσει στην αξία του νερού. Άλλες ΔΕΥΑ έχουν διατηρήσει το ύψος του τέλους στο 80% της αξίας του νερού και άλλες το έχουν μειώσει πολύ ή λιγότερο.
Στ.Μ.