Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Στα δικαστήρια προσφεύγει η ΔΕΥΑΚ για τα πρόστιμα Τατούλη

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
Δύο πρόστιμα, συνολικού ύψους 24.000 ευρώ, «έφαγε» τον Οκτώβρη η ΔΕΥΑΚ από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που βεβαίωσε σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας. Η ΔΕΥΑΚ προσφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα…

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
Δύο πρόστιμα, συνολικού ύψους 24.000 ευρώ, «έφαγε» τον Οκτώβρη η ΔΕΥΑΚ από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, που βεβαίωσε σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας. Η ΔΕΥΑΚ προσφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα…

Ένας από τους λόγους επιβολής των προστίμων είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος του Ασπροχώματος από τη ΔΕΥΑΚ, που έριχνε τη λυματολάσπη σε χωράφι, δίπλα από αποστραγγιστικό κανάλι.
Ειδικότερα, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για τους λόγους: «α) εναπόθεση λυματολάσπης προερχόμενης από τον ΒΙΟ.ΚΑ. Καλαμάτας σε μη αδειοδοτημένο για τη συγκεκριμένη χρήση χώρο στην περιοχή Μπουρνιά του Δήμου Καλαμάτας, β) προκαλούμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και γ) δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων σε βάρος της Δημόσιας Υγείας».
Η ΔΕΥΑΚ και ο Δήμος, ωστόσο, υποστηρίζουν, ότι από τον περιφερειάρχη «δυστυχώς, δε λαμβάνονται υπόψη και οι προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την καλή λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού, ο οποίος εξυπηρετεί όχι απλώς το Δήμο Καλαμάτας, αλλά όλη τη Μεσσηνία. Σημειώνεται πως τα προβλήματα με τη λυματολάσπη οφείλονται στη μη έγκριση ακόμη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της υπαγωγής σε χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡΑΑ) των αναγκαίων έργων διαχείρισης της λυματολάσπης, για τα οποία έχει υποβάλει φάκελο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Την ίδια στιγμή, σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα προκαλούνται από χωματερές που λειτουργούν σχεδόν μέσα στη θάλασσα ή σε αρχαιολογικούς χώρους ανά την Πελοπόννησο, αλλά οι Δήμοι που τις διατηρούν δεν ενοχλούνται καν. Η κατάσταση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα πρόστιμα μπαίνουν κατόπιν εντολής και προς συμμόρφωση.
Σε θεσμικό επίπεδο, η Περιφέρεια δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητα επιβολής προστίμων, καθώς είναι θεσμός ισόκυρος με τους Δήμους και όχι προϊσταμένη Αρχή. Πρόστιμα μπορεί και πρέπει να επιβάλει μόνο το Κράτος. Πρόκειται για θεσμικό παράδοξο, που αποδεικνύει τις ελλείψεις, την αντιφατικότητα και τα παράδοξα του 'Καλλικράτη'».
Στ.Μ.