Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 00:00

«Δώστε τη Μπιρμπίτα αλλιώς θα βάλω τα λυόμενα πάνω στην πλατεία»…

ΝΙΚΑΣ ΣΕ ΤΑΤΟΥΛΗ 
Εξήντα λυόμενα αποφάσισε να παραχωρήσει το υπουργείο Υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας, για τη στέγαση των τσιγγάνων της Αγίας Τριάδας. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, ζήτησε πάλι σήμερα, σε υψηλούς τόνους, τη Μπιρμπίτα, ώστε να εγκαταστήσει τα λυόμενα, αλλιώς, είπε, θα τα βάλει πάνω στην πλατεία! Μετά τις γιορτές όμως…

ΝΙΚΑΣ ΣΕ ΤΑΤΟΥΛΗ 
Εξήντα λυόμενα αποφάσισε να παραχωρήσει το υπουργείο Υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας, για τη στέγαση των τσιγγάνων της Αγίας Τριάδας. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, ζήτησε πάλι σήμερα, σε υψηλούς τόνους, τη Μπιρμπίτα, ώστε να εγκαταστήσει τα λυόμενα, αλλιώς, είπε, θα τα βάλει πάνω στην πλατεία! Μετά τις γιορτές όμως…

Ωστόσο, στην απόφαση παραχώρησης, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, Στράτος Σιμόπουλος, σημειώνεται ότι αυτά τα λυόμενα, που πιθανόν χρειάζονται επισκευή, παραχωρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο χρόνια. Επιπλέον, εάν το κράτος τα χρειαστεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα λυόμενα θα πρέπει να επιστραφούν σε δύο ημέρες. Δηλαδή οι τσιγγάνοι θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να τα εκκενώσουν!
Ειδικότερα, στην απόφαση του Στράτου Σιμόπουλου σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Εγκρίνουμε την παραχώρηση εξήντα λυομένων οικίσκων των 25 τετραγωνικών μέτρων εκ των ήδη υπαρχόντων προς επισκευή, στο Δήμο Καλαμάτας, για τη στέγαση αθιγγάνων στην κατασκήνωση μη τουριστικού χαρακτήρα Μπιρμπίτα, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών, με την προϋπόθεση ότι όταν υπάρξει έκτακτη ανάγκη προσωρινής στέγασης θεομηνιόπληκτων, οφείλουν οι προσωρινοί χρήστες να παραδώσουν τους οικίσκους εντός δύο ημερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών». Ακόμη, στην απόφαση σημειώνεται ότι «το κόστος μεταφοράς των λυομένων οικίσκων θα βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας».
Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, σε σημερινές του δηλώσεις, αφού τόνισε ότι αν δεν προχωρήσει ούτε τώρα η παραχώρηση της Μπιρμπίτας στο Δήμο θα εγκαταστήσει τα λυόμενα «επί χώρου της πλατείας», επανέλαβε ότι η ιστορία με τους τσιγγάνους της Αγίας Τριάδας πρέπει να τελειώνει, να εγκαταλείψουν δηλαδή τον καταυλισμό τόσο επειδή οι συνθήκες δεν είναι καλές για τους ίδιους όσο και για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. «Δεν θέλουμε οι συνάνθρωποί μας αυτοί να είναι πεταμένοι στους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, αν και οι ίδιοι οι τσιγγάνοι αντιδρούν έντονα στο ενδεχόμενο απομάκρυνσής τους από την Αγία Τριάδα.
Τέλος, ο δήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος είναι αποφασισμένος να καλύπτει ο ίδιος μέρος του κόστους για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον οι τσιγγάνοι πάνε στη Μπιρμπίτα, όπως επίσης και μέρος του κόστους υδροδότησης.
Στ.Μ.