Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Το λογότυπο με το οποίο η Καλαμάτα διεκδικεί την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

«KALAMATA21» 
Έτοιμο είναι το λογότυπο με το οποίο η Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Είναι μια δημιουργία του Οδυσσέα Γαληνού-Παπαρούνη και απεικονίζει το αρχικό γράμμα της Καλαμάτας σαν μια γεωμετρική σύνθεση, το δεύτερο συνθετικό της οποίας ενδεχομένως παραπέμπει στο “L”, το αρχικό γράμμα της λέξης Love

«KALAMATA21» 
Έτοιμο είναι το λογότυπο με το οποίο η Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Είναι μια δημιουργία του Οδυσσέα Γαληνού-Παπαρούνη και απεικονίζει το αρχικό γράμμα της Καλαμάτας σαν μια γεωμετρική σύνθεση, το δεύτερο συνθετικό της οποίας ενδεχομένως παραπέμπει στο “L”, το αρχικό γράμμα της λέξης Love

Το λογότυπο αυτό θα μπαίνει σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση της διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Ο Οδυσσέας Γαληνός-Παπαρούνης έχει επιλεγεί ως στέλεχος του Γραφείου Υποψηφιότητας «Καλαματα21». Είναι υπεύθυνος γραφιστικής υποστήριξης και υπηρεσιών ιστοσελίδας και η σύμβασή του θα λήξει με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, τον Οκτώβρη του 2015. 
Στ.Μ.