Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Ε.Ε., Πολιτιστική Πρωτεύουσα και πολιτιστική ανάπτυξη Καλαμάτας

Ε.Ε., Πολιτιστική Πρωτεύουσα και πολιτιστική ανάπτυξη Καλαμάτας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Δεκαετές επιχειρησιακό πρόγραμμα πολιτιστικής ανάπτυξης ξεκινάει να φτιάξει ο Δήμος Καλαμάτας, με την ευκαιρία της διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ωστόσο, προϋπόθεση για να ενταχθούν προσωπικότητες στην Επιτροπή που θα φτιάξει αυτό το πρόγραμμα είναι «να συμφωνούν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς της»...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Δεκαετές επιχειρησιακό πρόγραμμα πολιτιστικής ανάπτυξης ξεκινάει να φτιάξει ο Δήμος Καλαμάτας, με την ευκαιρία της διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ωστόσο, προϋπόθεση για να ενταχθούν προσωπικότητες στην Επιτροπή που θα φτιάξει αυτό το πρόγραμμα είναι «να συμφωνούν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς της»...

Τώρα πως μπορεί ο πολιτισμός να έχει σχέση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μηχανισμού που επιβάλλει σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς αντεργατικά μέτρα, που συμμετέχει σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και που συνεργάζεται με νεοναζί στην Ουκρανία, είναι λίγο δύσκολο να εξηγηθεί…
Πάντως η δημοτική αρχή, που στα λόγια τοποθετεί τα εθνικά συμφέροντα πάντα από τα ευρωπαϊκά, συνέταξε ένα κείμενο για την Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού, στο οποίο ορίζει ότι τα μέλη της επιτροπής πρέπει «να συμφωνούν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς της».
Την Πέμπτη το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, θα τεθεί προς έγκριση η εισήγηση της δημοτικής αρχής για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτιστικού Σχεδιασμού και για τον κανονισμό λειτουργία της.
Σύμφωνα με την εισήγηση, «η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού έχει ως σκοπό, την εποπτεία των διαδικασιών σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, για τη δεκαετία 2016-2025, καθώς και την εποπτεία των ενεργειών για τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021.
Η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της, έχει ως καθήκον:
1. Τη δημιουργία της Πολιτιστικής Στρατηγικής 2016-2025 για το Δήμο Καλαμάτας, η οποία θα αποτυπώνεται σε Άξονες και δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος και θα περιλαμβάνει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ως εργαλείο επίτευξης των στόχων της.
Στο πλαίσιο αυτό:
• Θα οργανώσει Δημόσια Διαβούλευση, δημιουργώντας Θεματικές Ομάδες Έργου, για την καταγραφή και επιστημονική επεξεργασία των απόψεων που θα εκφράσουν φορείς, σύλλογοι και πολίτες, στη φάση του διαλόγου.
• Θα αξιολογήσει τις υπάρχουσες πολιτιστικές δομές και υποδομές.
• Θα προωθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και συλλόγους.
• Θα προσδιορίσει το κόστος υλοποίησης κάθε πρότασης, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της.
• Θα προτείνει μεθόδους διοίκησης και διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Στο στάδιο αυτό το παραγόμενο έργο θα είναι ένα πλήρες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα αναλύει σε Άξονες, Μέτρα και Δράσεις, κοστολογημένες προτάσεις που θα εξυπηρετούν τον κοινό στόχο.
2. Την εποπτεία λειτουργίας της Επιτροπής Προγράμματος, η οποία θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που διέπει τη λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας και ειδικότερα, τη σύνθεση, το σκοπό, τις αρμοδιότητες και τον κανονισμό λειτουργίας αυτής.
Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη τα οποία προέρχονται από:
• Τρείς αιρετοί του Δημοτικού Συμβουλίου (δυο της πλειοψηφίας και ένας από μειοψηφία), με τους αναπληρωτές τους (ένας από τη πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία).
• Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του.
• Ένας εκπρόσωπος του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, με τον αναπληρωτή του.
• Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με τον αναπληρωτή του.
• Δύο Προσωπικότητες του Πολιτισμού
• Ένα μέλος από το χώρο των Επιχειρήσεων, με τον αναπληρωτή του.
• Έναν υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας, ΠΕ τεχνικής κατεύθυνσης.
• Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας.
Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ θα πρέπει να ικανοποιούν τα εξής γενικά κριτήρια:
• Να αποδέχονται την αξία του πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις και τις τάσεις του και να σέβονται την πολυμορφία της Ευρώπης.
• Να συμφωνούν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς της, καθώς και να αναγνωρίζουν την αξία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο σύνολό του, με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους, την πολυμορφία των λαών της Ευρώπης, τα έθιμα, την γλώσσα και τις πολιτισμικές ταυτότητες του κάθε τόπου.
• Να αναγνωρίζουν την συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη του πνεύματος και της κοινωνίας, καθώς και τις οικονομικές συνέπειες και οφέλη που μπορεί να αποφέρει.
• Να αναγνωρίζουν την προσφορά του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, στην ανάπτυξη και βελτίωση μίας πόλης, καθώς και του θετικού αντίκτυπου που έχει, στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
• Να διαθέτουν γνώσεις σε θέματα πολιτισμού και τεχνών.
• Να συμμετέχουν στην Επιτροπή διαθέτοντας τον αναγκαίο προς τούτο χρόνο με διάθεση συνεννόησης, συνεργασίας και σεβασμού.
Ειδικότερα, τα εκ των προσωπικοτήτων ή επιχειρήσεων μέλη, θα πρέπει :
• Να τηρούν τα γενικά κριτήρια.
• Να είναι αναγνωρισμένα μέλη της κοινωνίας της Καλαμάτας, με προσφορά και συμμετοχή στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών.
• Να είναι ανεξάρτητοι, να αντιπροσωπεύουν και να ομιλούν μόνο εξ’ ονόματός τους και να μην έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα με το έργο της Επιτροπής.
• Να έχουν ενεργή ενασχόληση με τον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών.
• Να έχουν τα κατάλληλα δίκτυα επαφών για την προώθηση των σκοπών της Επιτροπής».