Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Ποιους έβαλε ο δήμαρχος στην Επιτροπή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Η Ξένη Αραπογιάννη με την Παναγιώτα Κουράκλη, μέλη της Επιτροπής Πολιτιστικού Σχεδιασμού για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Η Ξένη Αραπογιάννη με την Παναγιώτα Κουράκλη, μέλη της Επιτροπής Πολιτιστικού Σχεδιασμού για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΟΝΟΜΑΤΑ 
Ενδεκαμελής είναι η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού, το σημαντικότερο πολιτικό σχήμα, με γνωμοδοτικό όμως χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην υπόθεση διεκδίκησης από την Καλαμάτα του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021…

ΟΝΟΜΑΤΑ 
Ενδεκαμελής είναι η Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού, το σημαντικότερο πολιτικό σχήμα, με γνωμοδοτικό όμως χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην υπόθεση διεκδίκησης από την Καλαμάτα του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021…

Με εισήγηση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, στην Επιτροπή -η συγκρότηση της οποίας, όπως και ο κανονισμός λειτουργίας της, καταψηφίστηκαν από σύσσωμη την αντιπολίτευση- εντάχθηκαν, με την ιδιότητα των προσωπικοτήτων του πολιτισμού, η Ξένη Αραπογιάννη, αρχαιολόγος, πρώην προϊσταμένη της πρώην ΛΗ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας και η Λέττα Πετρουλάκη, πρόεδρος της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας. Ως εκπρόσωποι από το χώρο των επιχειρήσεων τοποθετήθηκαν ο Χρήστος Παπαδημητρίου, από τη εταιρεία Παπαδημητρίου (σταφίδα, μουστάρδες κ.λπ.) και ο Βασίλης Παπαευσταθίου, μηχανικός, πρόεδρος της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, δύο από την πλειοψηφία και ένας από τη μειοψηφία. Οι μειοψηφίες δεν όρισαν εκπρόσωπό τους, αφού καταψήφισαν την εισήγηση, ενώ ο δήμαρχος όρισε ως εκπροσώπους της πλειοψηφίας τον Νίκο Μπασακίδη, εντεταλμένο για τα θέματα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και τον Θανάση Ηλιόπουλο, πρόεδρο της Φάρις, ενώ αναπληρωματικό τους επέλεξε τον Χάρη Βγενή, πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όρισε επίσης ο δήμαρχος ως μέλος της επιτροπής τη διευθύντρια Δόμησης, Παναγιώτα Κουράκλη, για την οποία υπογράμμισε ότι γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον το αντικείμενο των διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων της πόλης.
Σύμφωνα με την εισήγηση, η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:
• Τρείς αιρετοί του Δημοτικού Συμβουλίου (δυο της πλειοψηφίας και ένας από τη μειοψηφία), με τους αναπληρωτές τους (ένας από τη πλειοψηφία και δύο από τη μειοψηφία) 
• Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του 
• Ένας εκπρόσωπος του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, με τον αναπληρωτή του
• Ένας εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με τον αναπληρωτή του
• Δύο Προσωπικότητες του Πολιτισμού
• Ένα μέλος από το χώρο των Επιχειρήσεων, με τον αναπληρωτή του
• Ένας υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, ΠΕ τεχνικής κατεύθυνσης
• Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας
Στ.Μ.