Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 16:11

Μειώνεται αντί να καταργηθεί το ειδικό τέλος στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ

Μειώνεται αντί να καταργηθεί το ειδικό τέλος στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Στο 40%, από 60%, μειώνεται το ειδικό τέλος επί της αξίας του νερού, στον Καποδιστριακό Δήμο Καλαμάτας. Το συγκεκριμένο τέλος θα μπορούσε και να καταργηθεί, δεδομένου ότι ο νόμος που το θέσπισε δεν ισχύει πια…

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Στο 40%, από 60%, μειώνεται το ειδικό τέλος επί της αξίας του νερού, στον Καποδιστριακό Δήμο Καλαμάτας. Το συγκεκριμένο τέλος θα μπορούσε και να καταργηθεί, δεδομένου ότι ο νόμος που το θέσπισε δεν ισχύει πια…

Στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Αρφαρών και Άριος, που εντάχθηκαν στον Καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας, το ειδικό τέλος από 40% μειώνεται στο 20%.
Επίσης, το ειδικό τέλος καταργείται πλήρως στο Ασπρόχωμα (ήταν 20%), λόγω του περιβαλλοντικού κόστους που επωμίζεται από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού. Επιπλέον μηδενίζεται το ειδικό τέλος στο Πήδημα, από τα νερά του οποίου υδροδοτείται το σύνολο σχεδόν του Δήμου Καλαμάτας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ έλαβε τις αποφάσεις αυτές χθες το βράδυ, όπου επίσης αποφασίστηκαν οι εξής ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση: «Η προκαταβολή για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης παραμένει 10%. Η εξόφληση του υπολοίπου 90%, από 12 δόσεις, αποφασίσθηκε να γίνεται σε έως 24 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις και κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 50€. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του υπολοίπου 90%, η έκπτωση από 10% γίνεται 20%. Η επιβάρυνση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1% ανά μήνα γίνεται 0,50%.
Για τα ακίνητα, συνδεδεμένα ή μη με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ιδιοκτησίας του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για το Τ.Ε.Ι., το Νέο Νοσοκομείο, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τους Ιερούς Ναούς κ.λπ. σε όλο τον «Καλλικρατικό» Δήμο Καλαμάτας, οι κλίμακες χρέωσης κατανάλωσης νερού από 4 προτείνεται να μειωθούν σε
Παραμένει η ίδια χρέωση για την 120 ΠΕΑ, το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο, το 9ο Σύνταγμα Πεζικού και τις υποδομές που ανήκουν στον Δήμο Καλαμάτας ή συντηρούνται από αυτόν και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις».