Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 19:04

Ο Αδαμόπουλος “μοίρασε” εκατοντάευρα στους εργαζόμενους της Αγοράς

Ο Αδαμόπουλος “μοίρασε” εκατοντάευρα στους εργαζόμενους της Αγοράς

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ 
Δώρο εκατό ευρώ επιπλέον του μισθού τους πρόκειται να λάβουν οι εργαζόμενοι της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας - Δημοτικά Σφαγεία, που είναι ανώνυμη εταιρεία με μεγαλομέτοχο το Δήμο Καλαμάτας…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ 
Δώρο εκατό ευρώ επιπλέον του μισθού τους πρόκειται να λάβουν οι εργαζόμενοι της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας - Δημοτικά Σφαγεία, που είναι ανώνυμη εταιρεία με μεγαλομέτοχο το Δήμο Καλαμάτας…

«Ο κ. Ιωάννης Δημ. Αδαμόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (…) παρέχει σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας μας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, 100 ευρώ καθαρά. Το συγκεκριμένο ποσό θα καταβληθεί με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου», σημειώνεται σε σημερινή απόφαση του προέδρου.
Σημειώνεται ότι δεν είναι βέβαιο αν η νομοθεσία επιτρέπει τέτοιου είδους παροχή. Υπάρχει η άποψη ότι επιτρέπεται παροχή μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα.
Πάντως στην απόφαση του Γιάννη Αδαμόπουλου επισημαίνεται ότι το δώρο των 100 ευρώ δίνεται αφού λήφθηκαν υπόψιν τα εξής: Η οικονομική πορεία της εταιρείας, ο εσωτερικός κανονισμός προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της εταιρείας, οι περικοπές στις αμοιβές των εργαζομένων και οι δυνατότητες του προϋπολογισμού της εταιρείας.  
Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος Νοεμβρίου ήταν 63.242 ευρώ.
Στ.Μ.