Παρασκευή, 06 Απριλίου 2012 18:16

Προς παραχώρηση τέσσερα κεντρικά περίπτερα στην Καλαμάτα

Προς παραχώρηση τέσσερα κεντρικά περίπτερα στην Καλαμάτα

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Όσοι πολέμησαν στην Κύπρο, όσοι είναι ανάπηροι και όσοι είναι πολύτεκνοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμάτας προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια εκμετάλλευσης τεσσάρων κεντρικών περιπτέρων. Την εκμετάλλευση των περιπτέρων αυτών είχαν ανάπηροι και θύματα πολέμου, που έχουν αποβιώσει.

Πρόκειται για το περίπτερο στη Ναυαρίνου με την Αύρας, στην κεντρική πλατεία με την Ιατροπούλου, στην Καλλιπατείρας και στη Λεΐκων και Αρτέμιδος.
Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο Δήμο μέχρι τις 4 Μάη.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δήμου, δικαιούχοι για την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων περιπτέρων είναι:
I. Όσοι συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα του έτους 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το έτος 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, οι χήρες αυτών που παραμένουν άγαμες και, ελλείψει αυτών, τα τέκνα που έχουν αναπηρία άνω του 60%
II. Άτομα με αναπηρία
III. Πολύτεκνοι.
Μεταξύ αυτών, απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από δικαιούχους της κατηγορίας (I). Οι υπόλοιπες θέσεις, κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και σε πολύτεκνους, σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.