Δευτέρα, 05 Ιανουαρίου 2015 17:20

Οι δημότες πτωχεύουν αλλά ο Δήμος γίνεται όλο και πιο πλούσιος…

Οι δημότες πτωχεύουν αλλά ο Δήμος γίνεται όλο και πιο πλούσιος…

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Οι δημότες γίνονται όλο και πτωχότεροι, ο Δήμος Καλαμάτας όμως όλο και αυξάνει τα χρήματα στο ταμείο του… Το 2014 έκλεισε για το Δήμο Καλαμάτας με ταμειακό υπόλοιπο ύψους…

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Οι δημότες γίνονται όλο και πτωχότεροι, ο Δήμος Καλαμάτας όμως όλο και αυξάνει τα χρήματα στο ταμείο του… Το 2014 έκλεισε για το Δήμο Καλαμάτας με ταμειακό υπόλοιπο ύψους…

…8.554.543,96 ευρώ! Μέσα σε ένα χρόνο το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου αυξήθηκε κατά 1.500.000 ευρώ σχεδόν!
Και όλη αυτή η οικονομική ευρωστία σημειώνεται ενώ οι επιχορηγήσεις του κράτους προς τους Δήμους, άρα και προς το Δήμο Καλαμάτας, έχουν συρρικνωθεί σε δραματικό βαθμό. Αυτό το ταμειακό υπόλοιπο σε ένα μεγάλο μέρος του προέρχεται από τους δημοτικούς φόρους προς τους κατοίκους, που ναι μεν δεν έχουν αυξηθεί εδώ και πέντε χρόνια περίπου, θα έπρεπε όμως να έχουν μειωθεί αφού τα οικονομικά του Δήμου πάνε τόσο καλά.
Σε σχετική σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει τα εξής: «Πολύ σημαντικό χρηματικό υπόλοιπο διέθετε ο Δήμος Καλαμάτας με την εκπνοή του έτους 2014. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέσχε η Υπηρεσία στο Δήμαρχο, το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2014 ανήλθε σε 8.554.543,96 ευρώ, δεδομένου ότι τα έσοδα ήσαν 50.633.341,36 ευρώ και τα έξοδα σε 42.078.797,40 ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί την οικονομική υγεία του Δήμου, παρά τη δυσμενή κατάσταση της χώρας.
Με συνετή και διάφανη διαχείριση, ο Δήμος Καλαμάτας βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, ώστε να υπηρετεί τους πολίτες κατά τον καλύτερο τρόπο, ενώ είναι φερέγγυος προς τους προμηθευτές και εργολάβους του, εκτελώντας μικρά και μεγάλα έργα στην Καλαμάτα και τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου».
Στ.Μ.