Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 18:02

Προσωρινές τιμές για τις απαλλοτριώσεις στην περιμετρική

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που καθορίζει τις προσωρινές τιμές για τις συμπληρωματικές αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περιμετρικής οδού, υποέργο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και Λεύκτρο-Σπάρτη…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που καθορίζει τις προσωρινές τιμές για τις συμπληρωματικές αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περιμετρικής οδού, υποέργο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και Λεύκτρο-Σπάρτη…

Η απόφαση φέρει τον αριθμό 13/2015 και θα ακολουθήσει το τελικό δικαστήριο για τις οριστικές τιμές.
Έχει προηγηθεί δε η ακραία διαδικασία του άρθρου 7Α, με την οποία το Εφετείο επιδίκασε την καταβολή ενός ποσού στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων ακινήτων, ως τμήμα της αποζημίωσης που θα καθοριστεί με την κανονική νομική διαδικασία.
Στ.Μ.