Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015 17:12

Ο Νίκος Φύσκιλης νέος διευθυντής στη Φάρις

Πανάγος Φουρναράκης και Νίκος Φύσκιλης Πανάγος Φουρναράκης και Νίκος Φύσκιλης

ΣΥΝΤΑΞΗ Ο Π. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
Ο Νίκος Φύσκιλης, προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας της Φάρις, είναι ο νέος διευθυντής της επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας. Πάντως στη Φάρις είναι τόσο σοβαρή η έλλειψη προσωπικού που τα λογιστικά θα ανατεθούν πλέον σε εξωτερικό συνεργάτη…

ΣΥΝΤΑΞΗ Ο Π. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
Ο Νίκος Φύσκιλης, προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας της Φάρις, είναι ο νέος διευθυντής της επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας. Πάντως στη Φάρις είναι τόσο σοβαρή η έλλειψη προσωπικού που τα λογιστικά θα ανατεθούν πλέον σε εξωτερικό συνεργάτη…

Ο πρώην διευθυντής της Φάρις, Πανάγος Φουρναράκης, συνταξιοδοτήθηκε, ωστόσο συνεχίζει να προσφέρει αφιλοκερδώς και από αγάπη τις υπηρεσίες του, σχεδόν σε καθημερινή βάση, στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση.
Ο Νίκος Φύσκιλης ορίστηκε διευθυντής της Φάρις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όμως δεν ήταν ομόφωνη. Και δεν ήταν ομόφωνη όχι επειδή κάποιος αμφισβήτησε την αξία και τα προσόντα του νέου διευθυντή αλλά από αμφισβήτηση προς την πλειοψηφία για το αν αντιλαμβάνεται σε πόσο δύσκολη κατάσταση έχει περιέλθει η Φάρις λόγω της έλλειψης προσωπικού, τη στιγμή μάλιστα που αναλαμβάνει πρόσθετα βάρη, όπως το καρναβάλι, την πολιτιστική πρωτεύουσα, το διεθνές φεστιβάλ χορωδιών του φθινοπώρου.
Η πλειοψηφία πάντως τόνισε σχετικά ότι είναι αδύνατο να ενισχυθεί το προσωπικό επειδή απαγορεύεται τόσο να γίνουν προσλήψεις όσο και μετακινήσεις προσωπικού από το Δήμο.
Στ.Μ.