Τρίτη, 17 Απριλίου 2012 18:05

Σύντομα η σύμβαση για το υπόγειο γκαράζ της «Ελλάκτωρ» στην Αριστομένους

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η υπόθεση του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Αριστομένους, στο ύψος του Διοικητηρίου. Με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, συγκροτήθηκε η επιτροπή για την απογραφή και την παραλαβή του κινητού εξοπλισμού των υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

Εφόσον ο Δήμος και η Ελλάκτωρ, στην οποία ανατίθεται η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ, «τα βρουν» όσον αφορά το πρακτικό απογραφής και παραλαβής, τότε αμέσως μετά θα προχωρήσουν στην υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του υπόγειου γκαράζ.
Πρόκειται για τον εξοπλισμό που υπάρχει στα πάρκινγκ του Νέδοντα (ηλεκτρονικές μπάρες, ηλεκτρονικές πινακίδες, κουβούκλια κ.λπ.), ο οποίος θα περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου και σε «αντάλλαγμα» η Ελλάκτωρ θα έχει άλλα οφέλη.
Μέλη της επιτροπής απογραφής και παραλαβής ορίστηκαν ο αντιδήμαρχος Θανάσης Ηλιόπουλος, η ηλεκτρολόγος μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αγγελική Μπουμποπούλου, ο υπάλληλος Βασίλης Διονυσόπουλος, ο υπάλληλος Παναγιώτης Μπίτσικας και η υπάλληλος Ευαγγελία Σταθοπούλου.
Όπως σημειώνεται στην απόφαση του δημάρχου, έργο της επιτροπής είναι: «Η πλήρης απογραφή του πάσης φύσης κινητού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης του Νέδοντα από τις Εταιρείες «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και «Π & Π Α.Ε.» στα πλαίσια της με αριθ.πρωτ.10931/2005 σύμβασης παραχώρησης. Ο έλεγχος λειτουργίας του ως άνω εξοπλισμού. Η παραλαβή του εξοπλισμού αυτού και η ένταξή του στην κινητή περιουσία του Δήμου σε περίπτωση διαπίστωσης άρτιας και αποδοτικής λειτουργίας του, υπογράφοντας σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής με τους εκπροσώπους της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», καθολική διάδοχο της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και τους εκπροσώπους της εταιρείας «Π & Π Α.Ε.». Σε περίπτωση που η Επιτροπή κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώσει δυσλειτουργία του εξοπλισμού αυτού ή μέρους αυτού, συντάσσει σχετική έκθεση».