Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015 12:56

Ούτε ο δήμαρχος θέλει να ιδιωτικοποιηθεί ο Βιολογικός Καθαρισμός αλλά…

Ούτε ο δήμαρχος θέλει να ιδιωτικοποιηθεί ο Βιολογικός Καθαρισμός αλλά…

…ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Το αν θα μπουν ιδιώτες ή όχι στον Βιολογικό Καθαρισμό εξαρτάται από την κυβέρνηση και ειδικότερα από το εάν θα διορίσει προσωπικό ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί από τη ΔΕΥΑΚ. Αυτό είπε ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας…

…ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Το αν θα μπουν ιδιώτες ή όχι στον Βιολογικό Καθαρισμό εξαρτάται από την κυβέρνηση και ειδικότερα από το εάν θα διορίσει προσωπικό ώστε η εγκατάσταση να συνεχίσει να λειτουργεί από τη ΔΕΥΑΚ. Αυτό είπε ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας…

«Θα ήταν ευχής έργον ο Δήμος να έχει το αναγκαίο προσωπικό – σε επίπεδο ΔΕΥΑΚ ομιλώ πάντοτε, αλλά και σε επίπεδο Δήμου (…) Δεν υπάρχει προσωπικό. Αν η κυβέρνηση διορίσει προσωπικό, ένα από τα πρώτα αιτήματά μας είναι η στελέχωση της ΔΕΥΑΚ» τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλαμάτας. Συνέχισε τονίζοντας ότι αν δεν διορίσει η κυβέρνηση προσωπικό, τότε ο Βιολογικός θα λειτουργήσει με εργολαβίες, «όπως λειτουργούν τα δύο τρίτα της ΔΕΥΑΚ. Ποια άλλη λύση υπάρχει; Αν η κυβέρνηση δε διορίσει προσωπικό, πρέπει να πάμε στην άλλη λύση. Και θα το κάνουμε αυτό και με θάρρος! Δε θα κλειδώσομε την εγκατάσταση!».
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν κατά την ενημέρωση που είχε η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη από το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ, για τον Βιολογικό Καθαρισμό.
Ο δήμαρχος τόνισε σχετικά ότι στον Βιολογικό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το σημαντικό έργο της αναβάθμισής του, ενώ υποστήριξε ότι προβλήματα στη θάλασσα δεν υπάρχουν από το υλικό που εξέρχεται από την εγκατάσταση, επικαλούμενος τις έρευνες του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Πρόβλημα, πρόσθεσε τέλος ο Παναγιώτης Νίκας, υπάρχει με τη διαχείριση της λυματολάσπης, τονίζοντας όμως ότι και αυτό θα επιλυθεί με έργο που θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα αξιοποιηθεί και η γειτονική ΜΟΛΑΚ (Μονάδα Λιπασματοποίησης).
Στ.Μ