Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015 15:00

Το Σωματείο Εργαζομένων επιμένει κατά της ιδιωτικοποίησης του Βιολογικού

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ    
Όποιος θέλει πραγματικά να στελεχωθεί η ΔΕΥΑΚ με το προσωπικό που χρειάζεται, ώστε να μην δοθούν οι εγκαταστάσεις της στους εργολάβους, δεν έχει παρά να αγωνιστεί μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων για το σκοπό αυτό. Τούτο τονίζεται σε επιστολή της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ    
Όποιος θέλει πραγματικά να στελεχωθεί η ΔΕΥΑΚ με το προσωπικό που χρειάζεται, ώστε να μην δοθούν οι εγκαταστάσεις της στους εργολάβους, δεν έχει παρά να αγωνιστεί μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων για το σκοπό αυτό. Τούτο τονίζεται σε επιστολή της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ…

Επιπλέον, στην επιστολή της Γενικής Συνέλευσης διευκρινίζεται με ποιον τρόπο και σε ποια περίπτωση ρυπαίνεται το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον.
Η επιστολή της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
«Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παρακολούθηση της λειτουργίας του βιολογικού. Ιδιαίτερα τις ημέρες των έντονα βροχοπτώσεων, πλημμυρίζουν οι δεξαμενές, και ξεχειλίζουν, από τα όμβρια, που πέφτουν στο δίκτυο της Αποχέτευσης. Τα νερά των ομβρίων σκοτώνουν τους μικροοργανισμούς και δεν γίνεται σωστή επεξεργασία, με αποτέλεσμα να έχουμε περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της περιοχής. 
Όσον αφορά για τους φόβους που εκφράσαμε για τη δρομολόγηση της πλήρους ιδιωτικοποίησης, η κινητοποίηση ανάγκασε τον Δήμαρχο να φανερώσει τις προθέσεις του.
Για  το Σωματείο μας όλες οι δημοτικές αρχές, προ και μετά μνημονίων, επί χρόνια φρόντιζαν να απαξιώνουν την ΔΕΥΑΚ, με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση της. Πιστές στις Κυβερνήσεις του Ευρωμονόδρομου και των ιδιωτικοποιήσεων, πάντα έβλεπαν με κακό μάτι τις αυτεπιστασίες. Άλλωστε και οι επιδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα είχαν σαν επιλέξιμες δαπάνες τις εργολαβίες και όχι τις αυτεπιστασίες.
Εάν νοιάζεται η Δημοτική αρχή αλλά και οποιεσδήποτε παρατάξεις, για στελέχωση της ΔΕΥΑΚ με μόνιμο προσωπικό, να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας με κινητοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν μας φθάνουν οι ανακοινώσεις και τα ψηφίσματα επικοινωνιακού τύπου.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, σε ό,τι περνά από το χέρι μας, να πάμε τον αγώνα αυτό κάτω κάτω. Τα  Σωματείο μας μέσα από εβδομαδιαίες συνελεύσεις οργανώνει την πάλη του και καλούμε τους φυσικούς μας συμμάχους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, αλλά και το μέλλον του τόπου μας, τους νέους, να συμπαραταχθούν μαζί μας. Να μην επιτρέψουμε την παράδοση σε ιδιώτη μίας επένδυσης που την έχουμε χρυσοπληρώσει και ανέρχεται σε 7.500.000  ευρώ περίπου.
Η επένδυση αυτή πρέπει να στελεχωθεί με το απαραίτητο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που να εξασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τόσο για την μονάδα όσο και για τους εργαζόμενους».