Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012 02:35

Δόθηκε στο Δήμο η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας αλλά ίσως μείνει και φέτος κλειστή

Δόθηκε στο Δήμο η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας αλλά ίσως μείνει και φέτος κλειστή

ΖΗΤΑΕΙ ΛΕΦΤΑ
Με εξαιρετικά επείγουσα κοινή υπουργική απόφαση ανατέθηκε στο Δήμο Καλαμάτας η οργάνωση και λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης της Αγίας Μαρίνας, στον Ταΰγετο, η οποία πέρσι έμεινε κλειστή! Ωστόσο ο Δήμος έσπευσε να παρατηρήσει ότι «η παραχώρηση (της κατασκήνωσης) δε σημαίνει και τη λειτουργία της, αφού απαιτείται η ένταξή της σε απόφαση χρηματοδότησης».

Πάντως, στην κοινή υπουργική απόφαση καταγράφεται ότι έχει ήδη δεσμευτεί η απαιτούμενη πίστωση για την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων που παραχωρήθηκαν σε Δήμους. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η δαπάνη αυτή θα προσεγγίσει τα 3.685.000 ευρώ, με τα οποία θα καλυφθούν η μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και θα ακολουθήσει η επιχορήγηση των Δήμων στους οποίους παραχωρήθηκαν οι κατασκηνώσεις.
Επίσης, στην κοινή υπουργική απόφαση τονίζεται ότι στις εγγραφές πρέπει να προηγούνται τα παιδιά από τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.