Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015 18:43

Η Μπιρμπίτα θα ωθήσει πιο πολύ στο περιθώριο λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Η Μπιρμπίτα θα ωθήσει πιο πολύ στο περιθώριο λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΔΡΑΝΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ 
Πρόβλημα με τους τσιγγάνους δεν θα υπήρχε στις σημερινές του διαστάσεις, εάν ο Δήμος Καλαμάτας επί τρεις δεκαετίες δεν αδιαφορούσε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Αυτό τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, που καλεί το κράτος να αποφύγει κάθε ενέργεια κατεδάφισης του καταυλισμού της Αγίας Τριάδας…

ΑΔΡΑΝΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ 
Πρόβλημα με τους τσιγγάνους δεν θα υπήρχε στις σημερινές του διαστάσεις, εάν ο Δήμος Καλαμάτας επί τρεις δεκαετίες δεν αδιαφορούσε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Αυτό τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, που καλεί το κράτος να αποφύγει κάθε ενέργεια κατεδάφισης του καταυλισμού της Αγίας Τριάδας…

Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Βασίλης Καρύδης, τονίζει ότι η μεταφορά των τσιγγάνων της Αγίας Τριάδας στη Μπιρμπίτα ενέχει τον κίνδυνο της περαιτέρω ώθησής τους στο περιθώριο.
Επιπλέον δε υπογραμμίζει ότι η Μπιρμπίτα δεν φαίνεται να πληροί καμία από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη με παρέμβασή του προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας και προς τον Περιφερειάρχη, υπογραμμίζει ότι «δεν πληρούνται σήμερα για το χώρο αυτό (σ.σ. Μπιρμπίτα) οι εκ του νόμου προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί για τη μόνιμη μετεγκατάσταση της ομάδας αυτής, κυρίως δε προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία γκέτο και ο περαιτέρω χωρικός αποκλεισμός του πληθυσμού».
Επιπλέον δε σημειώνει ότι ο καταυλισμός της Αγίας Τριάδας «είναι μια κοινότητα που χωρικά και κοινωνικά βρίσκεται στο κατώφλι της ένταξής της με την υπόλοιπη τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι διαβιούν συνδεδεμένοι ως ιδιαίτερη κοινότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί σε οποιονδήποτε σχεδιασμό αφορά τη βελτίωση των συνθηκών στέγασής τους».
Επιπροσθέτως τονίζει ότι η «η εγκατάσταση των Ρομά στην Αγία Τριάδα ήταν ήδη προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου της κοινωνικής ένταξης των κατοίκων. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα έπρεπε προ πολλού να έχουν ευαισθητοποιήσει τη Δημοτική αρχή Καλαμάτας για την ανάληψη πρόσθετων δράσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεσματικής τους στέγασης και ένταξης σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αντιθέτως, η προτεινόμενη από τη Δημοτική αρχή σήμερα προσωρινή, πάλι, εγκατάστασή τους σε άλλο χώρο, θα ακυρώσει τα ως άνω θετικά στοιχεία, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να τους οδηγήσει σε συνθήκες διαβίωσης δυσμενέστερες από αυτές τις οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν».
Επίσης σημειώνει για το Δήμο Καλαμάτας ο Συνήγορος του Πολίτη: «Είναι ενδεικτικό ότι από το διάστημα «της μεταφοράς του καταυλισμού της Καρυδιάς στη Μπιρμπίτα, της αποτυχίας αυτής της μετεγκατάστασης, δηλαδή για μια τουλάχιστον δεκαετία, ο Δήμος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα δεν προέβη σε ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης ή στην κατασκευή οποιονδήποτε μακροπρόθεσμων υποδομών ή δομικών αλλαγών, που θα οδηγούσαν στη βελτίωση του οικισμού της Αγίας Τριάδας (τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την εγκατάσταση σε δημόσιες γαίες) και στην εικόνα που εμφανίζει σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη γειτονιά του Δήμου καλαμάτας. Εάν αυτό είχε συμβεί, ενδεχομένως δεν θα καθίστατο αναγκαία σήμερα η επιδιωκόμενη μετεγκατάσταση τους. Συνεπώς, η εικόνα του οικισμού χρήζει μεν σοβαρών βελτιώσεων (αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όσο αυτό των εντελώς πρόχειρων και χωρίς υποδομές καταυλισμών που υπάρχουν στη χώρα μας) αλλά η ανάγκη αυτή οφείλεται, κατά μεγάλο μέρος, στην αδράνεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Διοίκησης γενικά να λάβει οποιοδήποτε μέτρο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Προκαλεί δε αίσθηση, ενόψει αυτής της μακρόχρονης αδράνειας, η σημερινή σπουδή της Δημοτικής Αρχής για τη μεταφορά του οικισμού με αιτιολογία τις απαράδεκτες συνθήκες στον οικισμό, ενώ αυτές υφίσταται, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση για βελτίωση, τουλάχιστον μια τριακονταετία. Είναι ενδεικτικό ότι η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα δεν ενήργησε έτσι ώστε να βελτιωθεί ο συγκεκριμένος οικισμός και δεν έχει συνδράμει τους εναπομείναντες κατοίκους της Μπιρμπίτα. Στο πλαίσιο αυτό, προκαλεί εύλογη απορία η εξεύρεση πόρων για την κατεδάφιση και για τη μετακίνηση του πληθυσμού σε συνθήκες ωστόσο που και πάλι πιθανότατα θα κληθεί να διορθώσει. Επίσης, για τη στοιχειοθέτηση μη στοχοποίησης (δηλαδή μη διακριτικής μεταχείρισης) του εν λόγω πληθυσμού παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή να μας γνωρίσει περιπτώσεις που αντίστοιχες ενέργειες κατεδάφισης, με διαθεσιμότητα των συνεργείων του Δήμου, έχουν γίνει εκ μέρους της για αυθαίρετα κτίσματα μη Ρομά κατοίκων του Δήμου».
Στ.Μ.