Τετάρτη, 06 Μαϊος 2015 03:00

Ξεκινάει το πείραμα στο κέντρο της Καλαμάτας…

Ξεκινάει το πείραμα στο κέντρο της Καλαμάτας…

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μη αναστρέψιμη είναι πλέον η απόφαση της δημοτικής αρχής Καλαμάτας, για την αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου, στο τμήμα από τη Φαρών μέχρι την Αριστομένους, μια επιλογή που επιστημονικά τεκμηριώθηκε από εξωτερικό συνεργάτη καθώς η Τεχνική Υπηρεσία προφανώς και δεν συμφωνούσε…

Με την αμφιδρόμηση της Βασιλέως Γεωργίου ανακατεύεται ολόκληρος ο σχεδιασμός διαχείρισης της κυκλοφορίας στο κέντρο, δυσχεραίνεται η κίνηση στις παράλληλες της Αριστομένους και ακυρώνεται ο χαρακτήρας της Φαρών και της Ακρίτα ως αξόνων καθόδου στην Παραλία και ανόδου από την Παραλία αντίστοιχα. Η νησίδα της Βασιλέως Γεωργίου θα κλείσει, από την Αριστομένους μέχρι τη Φαρών, που σημαίνει ότι όσοι κατεβαίνουν από Αριστοδήμου θα πρέπει να μπουν στη Βασιλέως Γεωργίου και μετά στην Αριστομένους για να συνεχίσουν προς τα κάτω. Αντίστοιχα, όσοι ανεβαίνουν από Κανάρη δεν θα μπορούν να μπουν στη Βασιλέως Γεωργίου από την Ασκληπιού αλλά θα πρέπει να κάνουν κύκλο, περιμένοντας στα φανάρια στη Φαρών και Βασιλίσσης Όλγας και στη Φαρών και Βασιλέως Γεωργίου.
Επίσης, στην Αριστομένους και Βασιλίσσης Όλγας το «Stop» θα φύγει από την Αριστομένους και θα πάει στη Βασιλίσσης Όλγας. Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση προκειμένου να γίνουν τα απαιτούμενα έργα για την εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, τα οποία αφορούν κυρίως το κλείσιμο της Νησίδας.
Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία «Ανέλιξη ΟΕ» και τη σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας και ο εκπρόσωπος του αναδόχου Δημήτρης Παπαδέας, για τον οποίο ο δήμαρχος δήλωσε: «Ευχαριστώ δημόσια τον κ. Παπαδέα για την άριστη συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και για το αποτέλεσμα των εργασιών της εταιρείας του, που είναι απολύτως αποδεκτό».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 163.640 ευρώ. Σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Καλαμάτας σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει άμεσα (προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου: 3 μήνες).
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΤΑ
Επισημαίνεται πως με την υπ’ αρ. 468/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν α) στην αμφιδρόμηση της οδού Βασ. Γεωργίου από την οδό Αριστομένους μέχρι την οδό Φαρών και β) στην αμφιδρόμηση της οδού Ακρίτα από την οδό Βασ. Γεωργίου μέχρι την οδό Βασ. Όλγας.
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι στην κάθοδο της οδού Αρτέμιδος από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό Σταδίου / Μεσσήνης δημιουργούνται ουρές αναμονής για αριστερή στροφή στο φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις. Προκειμένου να επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα, κατέστη απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης, η οποία έχει στόχο μέσω της εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών την αναδιάταξη των νησίδων διαχωρισμού των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και την ανάπλαση των οδικών τμημάτων, όπου πραγματοποιείται αναδιάταξη της νησίδας, με σκοπό την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών.
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΑ
Για την εφαρμογή πρότασης μελετητή για την αμφιδρόμηση της οδού Βασ. Γεωργίου και τμήματος της οδού Ακρίτα, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι απαραίτητο: • Να κλείσει η νησίδα στην οδό Αριστοδήμου • Να επεκταθεί η νησίδα της Βασ. Γεωργίου από την Ασκληπιού μέχρι τη Φαρών
• Να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης των κρασπέδων
• Να τοποθετηθούν ιστοί σηματοδότησης στη νησίδα, σε όποιες διασταυρώσεις είναι σηματοδοτούμενες
• Να τροποποιηθούν τα προγράμματα σηματοδότησης στις διασταυρώσεις Αριστομένους - Βασ. Γεωργίου, Φαρών - Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα - Βασ. Γεωργίου, αλλά και σε όσες διασταυρώσεις υπάρχει συντονισμός με αυτές (π.χ. Φαρών - Βασ. Όλγας)
• Να αλλάξει η προτεραιότητα στις διασταυρώσεις Αριστομένους - Βασ. Όλγας και Ακρίτα - Βασ. Όλγας
• Να απαγορευθεί η στάθμευση στη νότια πλευρά της νησίδας της Βασ. Γεωργίου μεταξύ των οδών Αριστομένους και Φαρών
• Να απαγορευθεί η στάθμευση στη οδό Ακρίτα μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Βασ. Όλγας
• Να πεζοδρομηθεί ο ανατολικός κλάδος της οδού Ασκληπιού. Στην παρούσα φάση, λόγω έλλειψης χώρων στάθμευσης, προτείνεται να μην πεζοδρομηθεί ο ανατολικός κλάδος της οδού Ασκληπιού. Η αναγκαιότητα πεζοδρόμησης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος θα διερευνηθεί μεταγενέστερα. Περιλαμβάνεται ακόμη η αποξήλωση – καθαίρεση υφιστάμενων τσιμεντοϊστών και η αντικατάσταση αυτών με νέους μεταλλικούς ιστούς, με ύψος ιστού 9 μέτρα, που θα έχουν διπλό βραχίονα και φωτιστικά σώματα ατμών νατρίου 100 W, στη νησίδα της οδού Βασιλέως Γεωργίου μεταξύ των οδών Αριστομένους και Ασκληπιού.
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σχετικά με την οδό Αρτέμιδος και την αναδιάταξη της νησίδας στο τμήμα από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό Σταδίου / Μεσσήνης, όπου δημιουργούνται ουρές αναμονής για αριστερή στροφή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις, η κάθοδος θα έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας: μία για αριστερή στροφή, μία για ευθεία κίνηση και μία για ευθεία κίνηση και δεξιά στροφή. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, απαιτείται η μείωση του πλάτους της νησίδας διαχωρισμού των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, με όσα αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων και την εκρίζωση των ευκαλύπτων».
Στ.Μ.