Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 00:00

"Εμπλοκή" στη διάνοιξη του δρόμου Πάνω-Κάτω Βέργας

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ 
Τα δασικά κτήματα τελικά φαίνεται ότι δεν είναι δασικά… Μηχανικοί εμφανίστηκαν τελευταία στιγμή, παρουσιάζοντας κανονικές άδειες για την ανέγερση κατοικιών σε εκτάσεις από τις οποίες θα περνούσε ο δρόμος Πάνω-Κάτω Βέργας και οι οποίες, σύμφωνα με το Δασαρχείο, είναι δασικές!...

Τελευταία στιγμή μπλοκάρει το θέμα της ολοκλήρωσης του δρόμου Πάνω-Κάτω Βέργας. Ένα μεγάλο τμήμα του έχει διανοιχθεί από το παρελθόν και μένει ένα κομμάτι στα όρια του οικισμού της Βέργας, κοντά στο Aroza και προς τα πάνω.
Σήμερα η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας επρόκειτο να εγκρίνει τη μελέτη για την ολοκλήρωση της διάνοιξης και της κατασκευής του δρόμου. Εμφανίστηκαν όμως οι μηχανικοί με τις οικοδομικές άδειες, οπότε ο πρόεδρος της Επιτροπής, αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης, ζήτησε την αναβολή του θέματος προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα.
Πάντως ο Ανδρέας Καραγιάννης ανέφερε ότι υπάρχουν έγγραφα από το Δασαρχείο ότι πρόκειται για δασικές εκτάσεις, από την άλλη όμως, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για τις ίδιες εκτάσεις, η εμπλοκή είναι σοβαρή και θα πάρει χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.300.000 ευρώ, τα οποία ο Δήμος δεν έχει στη διάθεσή του από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Στ.Μ.