Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 00:00

Μόνο ένα εκατομμύριο στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Δήμο Καλαμάτας

Μόνο ένα εκατομμύριο στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Δήμο Καλαμάτας

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 14 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ; 
Με καλή πίστη και περίπου ένθερμα, έσπευσε ο Δήμος Καλαμάτας να ανταποκριθεί, στα λόγια, στην απόφαση της κυβέρνησης για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τελικά όμως από τα περίπου 14.000.000 ευρώ που έλεγε ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, ότι είναι τα ταμειακά διαθέσιμα, στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει κατατεθεί μέχρι τώρα ποσό περίπου 1.000.000 ευρώ…

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημήτρης Φαββατάς, σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, ζήτησε ενημέρωση για το εάν έχει υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Μπούχαλης, απάντησε ότι μέχρι τώρα έχει κατατεθεί ποσό περίπου 1.000.000 ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι η διαδικασία για το άνοιγμα λογαριασμού ήταν κουραστικά αργή και γραφειοκρατική.
Αν πάντως η κυβέρνηση θεωρούσε ότι με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων θα απέτρεπε σε ένα βαθμό την οικονομική ασφυξία, τότε μάλλον δεν είχε υπολογίσει σωστά, δεδομένου ότι από το Δήμο Καλαμάτας, έναν από τους θεωρητικά πιο εύρωστους της χώρας, μπήκε στην Τράπεζα της Ελλάδος μόνο 1.000.000 ευρώ.
Στ.Μ.