Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 00:00

Ανάσα για οκτώ μήνες στην Καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτας

Προσλήφθηκαν 43 άτομα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, με σύμβαση διάρκειας οκτώ μηνών. Η Υπηρεσία με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό λειτουργεί κάτω από τα όρια, αφού οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες, με αποτέλεσμα να μην αδειάζουν έγκαιρα οι κάδοι…

Οι 43 εργαζόμενοι με οκτάμηνη σύμβαση είναι οι:
1. ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων
2. ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων
3. ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χειριστών μηχανημάτων έργων
4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων
6. ΜΑΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
7. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
9. ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
10. ΜΠΙΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
11. ΚΑΤΣΙΑ∆ΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
12. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
13. ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
14. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
15. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων
16. ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
17. ΜΕΤΑΞΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
18. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
19. ∆ΡΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
20. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
21. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
22. ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
23. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
24. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
25. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
26. ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
27. ΡΟΥΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
28. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
29. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
30. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
31. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
32. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
33. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
34. ΚΑΤΣΙΦΩΛΗ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
35. ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
36. ∆ΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
37. ΒΡΑΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
38. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
39. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
40. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
41. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
42. ΒΡΥΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας
43. ΡΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ Εργατών καθαριότητας