Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 15:12

Αποκαλύψεις για παρεμβάσεις του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου στον αιγιαλό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον εισαγγελέα Καλαμάτας και σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Χάρη Βγενή, προέβη σε παρεμβάσεις στον αιγιαλό της Καλαμάτας, παρουσιάστηκε το μεσημέρι κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής…

Τονίστηκε δε ότι οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν στο σημείο όπου η εταιρεία του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εγκατέστησε την επιχείρηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Εργασίες που έγιναν και επιχείρηση που εγκαταστάθηκε προτού καν γίνει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του συγκεκριμένου σημείου!
Την αποκάλυψη του εγγράφου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας έκανε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Φαββατάς, που μίλησε για μεγάλο ηθικό και πολιτικό ζήτημα, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις έγιναν όχι από οποιοδήποτε πρόσωπο αλλά από μέλος της δημοτικής αρχής και πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο δε Σταμάτης Μπεχράκης, επίσης της μείζονος μειοψηφίας, μίλησε για «λογικές Καίσαρα ή δημάρχου της παραλίας».
Το έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, που απευθύνεται στο Αυτοτελές Γραφείο Μεσσηνίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, έχει ως εξής: «Κατόπιν ελέγχου από όργανα της Υπηρεσίας μας σήμερα 03-06-2015 και περί ώρα 09:40 στην ανατολική παραλία Καλαμάτας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη παρεμβάσεων με την τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής μετά πλεγμάτων, ως επίσης και συσσώρευση ποσότητος άμμου παραπλεύρως αυτής μέχρι το ύψος του οδοστρώματος επί της οδού Ναυαρίνου, από την εταιρεία Χ. Βγενής και ΣΙΑ Ο.Ε. στα όρια αιγιαλού-Παραλίας. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διενεργήσετε αυτοψία στην εν λόγω περιοχή και μας διαβιβάσετε σχετική έκθεση μετά συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο να απεικονίζονται οι υπόψη παρεμβάσεις, προκειμένου Υπηρεσία μας προβεί σε περαιτέρω κατά λόγω αρμοδιότητάς της ενέργειες. Προς υποβοήθηση του έργου σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες υπόψη παρεμβάσεων. Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωση και τις δικές του ενέργειες».
Η αποκάλυψη του εγγράφου έγινε κατά τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή για τη διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού προκειμένου να παραχωρηθεί χώρος του αιγιαλού ανατολικά του ξενοδοχείου «Elite» για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Στο διαγωνισμό που έγινε για την παραχώρηση της συγκεκριμένης θέσης προσφορά είχε καταθέσει μόνο η εταιρεία του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όμως η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Οικονομική Επιτροπή επειδή δεν διέθετε τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.
Όπως τόνισε σήμερα ο Δημήτρης Μπούχαλης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκ των υστέρων όμως και γι’ αυτό το λόγο ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, την άλλη Τρίτη, 30 Ιουνίου.
Η συζήτηση του θέματος έγινε κατά διαστήματα σε πολύ υψηλούς τόνους, με τους συμβούλους της μείζονος, ιδιαίτερα, μειοψηφίας να τονίζουν ότι υπάρχει μεγάλο ηθικό και πολιτικό ζήτημα που ακουμπάει και τη δημοτική αρχή ενώ σύμβουλοι της πλειοψηφίας υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι από την πλευρά της Οικονομικής Επιτροπής τηρήθηκε ό,τι προβλέπει η νομοθεσία και ότι η μείζων μειοψηφία επιχειρεί να δώσει παράσταση με ένα θέμα που πουλάει, το οποίο όμως επέμεινε ότι δεν υφίσταται αφού ο πρώτος διαγωνισμός απορρίφθηκε.
Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ζήτησε επίσης την ακύρωση ενός ακόμη διαγωνισμού για την παραχώρηση σημείου λίγο πριν από το «Φιλοξένια», επίσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχε επίσης ο Χάρης Βγενής αλλά και ένας ακόμη επαγγελματίας, οι οποίοι πλειοδότησαν για την ενοικίαση της θέσης, που τελικά παραχωρήθηκε στον δεύτερο επαγγελματία με τιμή 4.450 ευρώ. Η μείζων μειοψηφία ζήτησε την ακύρωση και αυτού του διαγωνισμού διότι ο Χάρης Βγενής, επειδή δεν διέθετε τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, δεν θα έπρεπε να συμμετέχει και άρα το αποτέλεσμά του δεν είναι νόμιμο. Σχετικά με το ζήτημα αυτό η πλειοψηφία υποστήριξε ότι εάν θέλει μπορεί να στραφεί κατά του κύρους του διαγωνισμού ο πλειοδότης, όχι όμως ο Δήμος, διότι η τιμή που εξασφαλίστηκε είναι πάρα πολύ καλή και εξασφαλίζει τα συμφέροντά του.
Στ.Μ.