Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015 10:33

Ο Δήμος «χαρίστηκε» στον εργολάβο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Ο Δήμος «χαρίστηκε» στον εργολάβο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ!
Πρωτοφανή μεταχείριση είχε ο εργολάβος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, αργά τη νύχτα της Πέμπτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Και «αγόρευσε» από τα έδρανα των αντιδημάρχων. Και μίλησε χωρίς αντίλογο, αφού η Τεχνική Υπηρεσία δεν προσκλήθηκε ή δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Και συνεχίζει να είναι ο ανάδοχος του έργου, παρά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της Περιφέρειας για την οριστική έκπτωσή του διότι δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις που του έχουν γίνει…

Η Τεχνική Υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων εισηγήθηκαν να κηρυχθεί οριστικά έκπτωτος διότι δεν έχει αποκαταστήσει τα προβλήματα με τα «τεχνικά σκηνής» του Μεγάρου Χορού, για τα οποία υπάρχει σχετική γνωμάτευση από τον μόνο αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, που είναι ο γερμανικός οίκος TUV SUD.
Ο ανάδοχος, Θανάσης Μαυροειδής, υποστήριξε ότι τα «τεχνικά σκηνής» έγιναν από εξειδικευμένη γερμανική εταιρία σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει ο φορέας πιστοποίησης, τα οποία όμως πρότυπα, όπως ανέφερε, άλλαξαν ενώ είχε υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Επιπλέον ο ανάδοχος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα «τεχνικά σκηνής», παρότι ο γερμανικός φορέας πιστοποίησης έχει γνωμοδοτήσει ότι για την ασφάλεια των καλλιτεχνών και των τεχνικών αυτά πρέπει να είναι απολύτως απενεργοποιημένα! Ισχυρίστηκε δε ότι το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί περισσότερο από μια υπερβολική ίσως ευαισθησία ή και δυσπιστία της Υπηρεσίας. Πάντως ο ανάδοχος ανακοίνωσε ότι η γερμανική εταιρία που έφτιαξε τα «τεχνικά σκηνής» βρίσκεται σε επικοινωνία με τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης και θα προβεί στις επεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν, ώστε να πιστοποιηθεί το έργο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015.
Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, εισηγήθηκε στο Σώμα να αναβληθεί το θέμα για τρεις μήνες! Να επανέλθει δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος Οκτωβρίου και μέχρι τότε ο ανάδοχος να έχει προβεί στις απαιτούμενες εργασίες ώστε να γίνει η πιστοποίηση των «τεχνικών σκηνής».
Πάντως οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζήτησαν την αναβολή του θέματος μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, ώστε να προσέλθει και ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας και να παρουσιάσει τις απόψεις της Υπηρεσίας του.
Η πρόταση της αντιπολίτευσης δεν έγινε δεκτή και έτσι ο εργολάβος πήρε μια ακόμη παράταση, μέσω της τρίμηνης αναβολής του θέματος που εισηγήθηκε ο δήμαρχος, ο οποίος υποστήριξε ότι πρόκειται για υπόθεση 50.000 ευρώ, υπονοώντας ότι δεν αξίζει για ένα τέτοιο ποσό να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος που έφερε εις πέρας ένα έργο κόστους 13.000.000 ευρώ περίπου. Από την άλλη, ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έκαναν σωστά τη δουλειά τους, κάτι που πρόσθεσε ότι επιβεβαιώθηκε από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης.
Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας καταψήφισε την πρόταση του δημάρχου, τασσόμενη υπέρ της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ της αναβολής του θέματος και όχι της παράτασης της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.
Στ.Μ.