Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015 16:25

"Ισοδύναμα" ψάχνει να βρει η Φάρις για να μειώσει τα δίδακτρα στις σχολές της

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ 
Προσπάθεια για τη μείωση των διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο, στη Σχολή Χορού και στο Εικαστικό Εργαστήριο, καταβάλλει η πολιτική ηγεσία της Φάρις όμως πρόκειται για πολύ δύσκολη υπόθεση. Όσο τα δίδακτρα μένουν στο υψηλό επίπεδο που βρίσκονται τόσο μειώνεται ο αριθμός των σπουδαστών ή αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που δεν πληρώνουν. Από την άλλη, για να μειωθούν τα δίδακτρα και να μην υπάρχει οικονομική ζημιά στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση, πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα ρίξουν το επίπεδο των σχολών της Φάρις, όπως συγχώνευση τμημάτων ή και μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού…

Όπως δήλωσε στην «Kalamata Journal» ο πρόεδρος της Φάρις, Θανάσης Ηλιόπουλος, το μεγάλο αυτό θέμα βρίσκεται υπό εξέταση και η σχετική εισήγηση θα είναι έτοιμη για να τεθεί στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρις μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Ωστόσο ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, γιατί η Φάρις αν μειώσει τα δίδακτρα και μειωθούν αντίστοιχα τα έσοδα τότε θα πρέπει να μειώσει αντίστοιχα και τα έξοδα ώστε να μείνει ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός της. Τόνισε όμως ότι δυνατότητες μείωσης των εξόδων δεν υπάρχει, παρά μόνο, ενδεχομένως, σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση τμημάτων στις τρεις σχολές της Φάρις ή τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σημειώνεται ότι η μείωση των διδάκτρων είναι ένα χρόνιο αίτημα όχι μόνο των γονέων των σπουδαστών αλλά και των ίδιων των καλλιτεχνικών διευθυντών.
Το περσινό οικονομικό έτος τα έσοδα της Φάρις από τα δίδακτρα ανήλθαν στα 383.581 ευρώ και ήταν μειωμένα σε σχέση με το 2013 κατά 18,11% σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Ωδείο, κατά 2,8% σε ό,τι αφορά τη Σχολή Χορού και κατά 13,09% σε ό,τι αφορά το Εικαστικό Εργαστήρι. Τα έσοδα ήταν μειωμένα στις τρεις σχολές λόγω του μειωμένου αριθμού των σπουδαστών αλλά και της αύξησης των σπουδαστών που έχουν αφήσει οφειλές από τα δίδακτρά τους.
Στ.Μ.