Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015 14:40

Προμηθευτές ζητούν να πληρωθούν προκαταβολικά από το Δήμο Καλαμάτας

Προμηθευτές ζητούν να πληρωθούν προκαταβολικά από το Δήμο Καλαμάτας

ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Να πληρωθεί μπροστά, ζήτησε από το Δήμο Καλαμάτας εταιρία, προκειμένου να προσφέρει ηλεκτρολογικό υλικό αναγκαίο για την 4η Έκθεση Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων, που θα ξεκινήσει το Σάββατο στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων…

Πρόκειται για μια προμήθεια συνολικού ύψους μικρότερου των χιλίων ευρώ, ωστόσο η έλλειψη ρευστότητας δεν επιτρέπει στη συγκεκριμένη εταιρία, όπως και σε πολλές άλλες, να προχωρήσει στην παράδοση αυτών των υλικών χωρίς να πληρωθεί μπροστά. 
Το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε το αίτημα της προμηθεύτριας εταιρίας, εκφράστηκε ωστόσο προβληματισμός μη τυχόν αρχίσουν να ζητούν το ίδιο και άλλοι προμηθευτές και εργολάβοι, καθώς από την πλευρά του Δήμου δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα παρά μόνο σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις.
Ένας άλλος προβληματισμός που αναπτύχθηκε, ιδιαίτερα από την πλευρά του επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας Δημοτών», Μιχάλη Αντωνόπουλου, είχε να κάνει με τον προγραμματισμό προμηθειών του Δήμου, καθώς ο δημοτικός σύμβουλος τόνισε ότι τέτοια αναλώσιμα υλικά έπρεπε να υπάρχουν στις αποθήκες και όχι να γίνεται καινούργια προμήθεια για κάθε εκδήλωση.
Στ.Μ.