Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 03:04

Παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ της Μεσσηνίας και προσχωρήσεις στη Λαϊκή Ενότητα

Μπροστά η Νίκη Μπέη, που παραιτήθηκε από συντοντίστρια της Οργάνωσης  Μελών Κεντρικής Πόλης Καλαμάτας και προσχώρησε στη Λαϊκή Ενότητα Μπροστά η Νίκη Μπέη, που παραιτήθηκε από συντοντίστρια της Οργάνωσης Μελών Κεντρικής Πόλης Καλαμάτας και προσχώρησε στη Λαϊκή Ενότητα

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Εννέα αναπληρωματικά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστές Οργανώσεων Μελών με κοινή τους δήλωση ανακοινώνουν την παραίτησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ για λόγους «πολιτικής αξιοπρέπειας» και την προσχώρησή τους στη Λαϊκή Ενότητα...

Πρόκειται για τους: Στάθη Βρεττό, Γεώργιο Κανέλη, Θεοδόση Κουβάτση, Ιωάννη Κουλουμπίνη (Συντονιστής Ο.Μ Ανατολικής πόλης Καλαμάτας), Νίκη Μπέη (Συντονίστρια Ο.Μ Κεντρικής πόλης Καλαμάτας), Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Σίσσυ Πλακονούρη - Βρεττού, Δημήτρη Πράττη, Αναστάσιο Φωτεινάκη (Συντονιστής Ο.Μ. Νοτιοανατολικής Πυλίας).
Η κοινή δήλωσή τους έχει ως εξής: «Με την κατάθεση του 3ου Μνημονίου η Κυβέρνηση επισφράγισε με τον πιο επίσημο τρόπο τη μνημονιακή της μετάλλαξη. Καμιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μεθόδευση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τις πολιτικές που καταδίκασε ο ελληνικός λαός και η νε­ο­λαί­α μας με το συγκλονιστικό «ΟΧΙ» του δημοψηφίσματος.
Μετά από πα­ρα­βιά­σε­ις του προ­γράμ­μα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, μετά την επι­λο­γή του νέου σκλη­ρού μνη­μό­νιου, μετά την ωμή παραβί­α­ση της από­φα­σης της ΚΕ για έκτα­κτο συ­νέ­δριο, που ειση­γή­θη­κε ο ίδιος ο Πρό­ε­δρος, στην ουσία ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ καταργή­θη­κε με ευ­θύ­νη του Προ­έ­δρου και της ηγε­τι­κής ομά­δας του Μα­ξί­μου.
Επειδή παραμένουμε πιστοί στις αρχές, τις συνεδριακές θέσεις, το πρόγραμμα και την αγωνιστική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμαστε να υποστηρίξουμε τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ στη μνημονιακή του μετάλλαξη.
Εμείς οι υπογράφοντες,  αναπληρωματικά μέλη της Ν.Ε Μεσσηνίας και  συντονιστές των Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε δημόσια να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και τους συντρόφους μας ότι η πο­λι­τι­κή μας αξιο­πρέ­πεια μάς οδη­γεί στην πα­ραί­τη­σή μας από μέλη και στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Δηλώνουμε  ότι:
θα συνεχίσουμε μαζί με τον κόσμο της Αρι­στε­ράς και των κινη­μά­των να αγωνιζόμαστε για να κρα­τη­θούν ζωντανές οι αριστε­ρές και ρι­ζο­σπα­στι­κές πα­ρα­δό­σεις του λαού μας. Προσχωρούμε στη ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πλατιού, αντιμνημονιακού μετώπου, που θα παλέψει για την ακύρωση των μνημονίων, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, το σταμάτημα του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και τη μέχρι τέλους υπεράσπιση του «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού.
Δηλώνουμε "παρών" στην κοινωνία και στα κινήματα!».