Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 15:26

Στη δημοσιότητα ο προϋπολογισμός των 21 εκατομμυρίων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Στη δημοσιότητα ο προϋπολογισμός των 21 εκατομμυρίων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
Στα 21.150.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός που θα καταθέσει ο Δήμος Καλαμάτας για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2021. Από αυτά, ο Δήμος καλείται να δώσει 4.000.000 ευρώ, τα 2.240.000 ευρώ ευρώ σε ρευστό και με τη μορφή υπηρεσιών 1.760.000 ευρώ. Το που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα ο Δήμος δεν το λέει ακόμη, ωστόσο το Γραφείο Υποψηφιότητας προτείνει αύξηση των δημοτικών τελών ή αύξηση του πολιτιστικού τέλους ή θέσπιση ειδικού τέλους πολιτιστικής πρωτεύουσας ή χρήση των αποθεματικών του Δήμου ή σύναψη δανείου…

Ο Δήμος στον προϋπολογισμό του έχει γράψει ότι θα πάρει χρηματοδότηση από το κράτος ύψους 8.000.000 ευρώ, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ύψους 3.050.000 ευρώ, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 2.500.000 ευρώ, από τους άλλους Δήμους της Μεσσηνίας ύψους 500.000 ευρώ και από χορηγούς ύψους 3.000.000 ευρώ.
Πάντως, η αρχική εισήγηση του Γραφείου Υποψηφιότητας προς τη δημοτική αρχή ανέβαζε τον προϋπολογισμό στα 29.000.000 ευρώ και την εισφορά του Δήμου στα 8.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 6.000.000 προτεινόταν να είναι σε ρευστό.
Ειδικότερα η τελική εισήγηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας έχει ως εξής:
Προϋπολογισμός & Χρηματοδότηση διοργάνωσης Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 (έτη 2017 – 2025)
Λειτουργικές Δαπάνες 2017 - 2022
Συμπεριλαμβάνουν έξοδα Προγράμματος, Διοίκησης και Προβολής.
Αφορούν την περίοδο 2017 (έτος ανάθεσης) έως και το έτος 2022 (έτος υποχρεωτικής αξιολόγησης). Επίσης προβλέπονται και έξοδα των ετών «κληρονομιάς» του προγράμματος (2023-2025).

 

Λειτουργικές Δαπάνες 2017 – 2022 (Δαπάνες Σε Ευρώ Σε %)
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 12.000.000 € (60%)
Προώθηση και Μάρκετινγκ 4.000.000 € (20%)
Μισθοί και έξοδα διαχείρισης 4.000.000 € (20%)
Σύνολο 20.000.000 € (100,00%)

 

Λειτουργικές Δαπάνες 2023 – 2025 (Δαπάνες Σε Ευρώ Σε %)
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 450.000 € (43%)
Προώθηση και Μάρκετινγκ 200.000 € (19%)
Μισθοί και έξοδα διαχείρισης 400.000 € (38%)
Σύνολο 1.050.000 € (100,00%)

 

Πηγές Χρηματοδότησης
Την ευθύνη της χρηματοδότησης της υλοποίησης του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας την έχει καταρχήν ο Δήμος που φιλοξενεί τη διοργάνωση.
Η Κεντρική Κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει έμπρακτα την διοργάνωση αναλαμβάνοντας σημαντικό κόστος, όπως άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν με αντίστοιχες διοργανώσεις.
Εάν δεν υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη από την Κεντρική Κυβέρνηση και ο Δήμος Καλαμάτας δεν δύναται να καλύψει τα έξοδα για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος, ο Δήμος Καλαμάτας δύναται να ακυρώσει την υλοποίηση του έργου.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ιδιώτες χρηματοδότες αλλά και χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συνεισφέρουν στη διοργάνωση.

 

Κατανομή Εισφορών για Λειτουργικές Δαπάνες 2017 - 2022
Συνολικά  20.000.000 €
Δημόσιος Τομέας 17.000.000 € (85%)
Ιδιωτικός Τομέας 3.000.000 € (15%)

 

Κατανομή Εισφορών Δημοσίου Τομέα για Λειτουργικές Δαπάνες 2017 - 2022
Δήμος Καλαμάτας 3.700.000 € (21,76%)
Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.500.000 € (14,71%)
Κεντρική Κυβέρνηση 8.000.000 € (47,06%)
Ευρωπαϊκή Ένωση 2.300.000 € (13,53%)
Άλλοι Δήμοι 500.000 € (2,94%)
Σύνολο 17.000.000 € (100%)

Κατανομή Εισφορών Δημοσίου Τομέα για Λειτουργικές Δαπάνες 2023 - 2025
Δήμος Καλαμάτας 300.000 € (28,50%)
Ευρωπαϊκή Ένωση 750.000 € (71,50%)
Σύνολο 1.050.000 € (100%)

 

• Οι εισφορές του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κεντρικής Κυβέρνησης, μπορούν να προέρχονται και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014- 2020.
• Η παραπάνω πρόβλεψη για εισφορές ύψους 2.300.000 Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά αποκλειστικά κονδύλια που προέρχονται από προγράμματα ενίσχυσης τα οποία διαχειρίζεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνονται:
o Δημιουργική Ευρώπη (πολιτισμός)
o Erasmus+ (Εκπαίδευση)
o Horizon 2020 (Έρευνα
o COSME (Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας)

 

1. Εισφορά Δήμου Καλαμάτας
• Η συνολική εισφορά του Δήμου Καλαμάτας για τα έτη 2017 – 2025 ανέρχεται στα 4.000.000 € εκ των οποίων το 1.760.000 θα είναι σε υπηρεσίες (αποσπάσεις προσωπικού, παραχώρηση χώρων, διοικητική υποστήριξη κ.α.)
• Από τα 4.000.000 € τα 3.700.000 € θα χρηματοδοτήσουν την προετοιμασία και την υλοποίηση του τίτλου και τα 300.000 € θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα «Κληρονομιάς» του τίτλου.
• Το πρόγραμμα «Κληρονομιάς» αναμένεται να χρηματοδοτηθεί επιπλέον και από το μισό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, εάν το λάβει η πόλη, ύψους 750.000 €.

 

Εισφορές Δήμου Καλαμάτας ανά έτος και είδος 2017 - 2025
Μετρητά Υπηρεσίες Σύνολο
2017 - ΕΠΠ Μετρητά 280.000 €, Υπηρεσίες 120.000 €, Σύνολο 400.000 €
2018 - ΕΠΠ Μετρητά 300.000 €, Υπηρεσίες 150.000 €, Σύνολο 450.000 €
2019 - ΕΠΠ Μετρητά 300.000 €, Υπηρεσίες 150.000 €, Σύνολο 450.000 €
2020 - ΕΠΠ Μετρητά 320.000 €, Υπηρεσίες 230.000 €, Σύνολο 550.000 €
2021 - ΕΠΠ Μετρητά 500.000 €, Υπηρεσίες 1.000.000 €, Σύνολο 1.500.000 €
2022 - ΕΠΠ Μετρητά 300.000 €, Υπηρεσίες 50.000 €, Σύνολο 350.000 €
Σύνολο ΕΠΠ Μετρητά 2.000.000 €, Υπηρεσίες 1.7000.000 €, Σύνολο 3.700.000 €


2023 - Κληρονομιά Μετρητά 80.000 €, Υπηρεσίες 20.000 €, Σύνολο 100.000 €
2024 - Κληρονομιά Μετρητά 80.000 €, Υπηρεσίες 20.000 €, Σύνολο 100.000 €
2025 - Κληρονομιά Μετρητά 80.000 €, Υπηρεσίες 20.000 €, Σύνολο 100.000 €
Σύνολο Μετρητά 2.240.000 €, Υπηρεσίες 1.760.000 €, Σύνολο 4.000.000 €

 

Οι παραπάνω πίνακες είναι ενδεικτικοί και υπάρχει λειτουργική ευελιξία για προσαρμογές.
Εισφορά Κεντρικής Κυβέρνησης
Να αναζητηθεί από την Κεντρική Κυβέρνηση, κυρίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνεισφορά ύψους τουλάχιστον 8.000.000 € για τα έτη 2017 – 2022.
Εισφορά Περιφέρειας Πελοποννήσου
Να αναζητηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του ΠΕΠ – Πελοποννήσου, συνεισφορά ύψους 2.500.000 € για τα έτη 2017 – 2022.
Εισφορά άλλων Δήμων
Να αναζητηθεί η συμμετοχή άλλων δήμων της Μεσσηνίας, συνεισφορά ύψους 500.000 € (σε μετρητά και σε υπηρεσίες) για τα έτη 2017 – 2022.

 

5. Έσοδα Χορηγών
Να αναζητηθούν μέσω ειδικής υπηρεσίας του KALAMATA:21 έσοδα από χορηγούς ύψους τουλάχιστον 3.000.000
Στ.Μ.