Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 14:53

Έρχεται ο Γερμανός να επιλέξει για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
Ο ειδικός της γερμανικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αναμένεται σήμερα στην Καλαμάτα. Αποστολή του είναι να επιλέξει τα άτομα που θα παρουσιάσουν την υποψηφιότητα στην ειδική ευρωπαϊκή επιτροπή, παρουσίαση που εκτιμάται ότι θα γίνει περίπου στα τέλη Φλεβάρη…

Πρόκειται για τον Χανς Σμιντ, της εταιρίας συμβούλων για τον πολιτισμό ACULTOS. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Kalamata Journal, η παρουσίαση της υποψηφιότητας θα γίνει από ομάδα δέκα ατόμων, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, προκειμένου να δώσει την απαιτούμενη πολιτική δέσμευση ότι η πόλη είναι αποφασισμένη να φέρει εις πέρας αυτό το πρόγραμμα.
Εκτός από το δήμαρχο στη δεκαμελή ομάδα θα συμμετέχουν και πέντε στελέχη ή συνεργάτες του Γραφείου Υποψηφιότητας, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα θα επιλεγούν από μια ομάδα ατόμων που έχει προεπιλεγεί από το Γραφείο και τα οποία προέρχονται κυρίως από τις Ομάδες Εργασίας που συγκροτήθηκαν για τη συλλογή υλικού και την καταγραφή προτάσεων σχετικά με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
Σημειώνεται ότι η παρουσίαση της υποψηφιότητας επηρεάζει πάρα πολύ σοβαρά στην τελική απόφαση επιλογής των πόλεων που θα περάσουν στον επόμενο γύρο του διαγωνισμού για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, τα κυρίαρχα κριτήρια είναι ο φάκελος υποψηφιότητας,  που κατατέθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού πριν από δύο εβδομάδες περίπου, καθώς και η παρουσίαση της υποψηφιότητας.
Αδιαπραγμάτευτο κριτήριο προκειμένου να επιλεγούν τα μέλη της ομάδας παρουσίασης της υποψηφιότητας είναι η άψογη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε ό,τι αφορά πάντως το δήμαρχο θα συνοδεύεται από μεταφραστή.
Στ.Μ.