Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 22:26

Στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Καλαμάτας!

ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ… 
Κάθε μήνας που περνάει όλο και αυξάνονται τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου Καλαμάτας! Στο τέλος του 2013 τα ταμειακά διαθέσιμα έφταναν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, στο τέλος του 2014 έφτασαν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο τέλος Οκτωβρίου ξεπέρασαν τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ!...

Για το πώς πάνε τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου, καθώς και το ύψος στο οποίο ανέρχονται τα ταμειακά διαθέσιμα, ενημερώθηκε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η οποία, ειδικότερα, κλήθηκε να εγκρίνει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015.
Όπως ενημέρωσε η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, Γεωργία Ηλιόπουλου, ένα κομμάτι από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου αντιστοιχεί στο ποσό των δύο μισθών για τους υπαλλήλους του Δήμου, το οποίο, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να υπάρχει πάντα στο ταμείο. Ένα άλλο κομμάτι, μεγάλο, αντιστοιχεί σε πιστώσεις έργων ΕΣΠΑ, τα οποία αυτή την περίοδο βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης οπότε αναμένονται πληρωμές σχετικά μεγάλων λογαριασμών που έχουν υποβληθεί από αναδόχους.
Ωστόσο και πάλι το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων είναι ιδιαίτερα υψηλό και γεννώνται προβληματισμοί για την ικανότητα της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσει τα χρήματα που «περισσεύουν» αντί να τα αφήνει κλειδωμένα στο ταμείο.
Στ.Μ.