Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 16:08

"Ζαμάν φου" η ανάδοχος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας…

"Ζαμάν φου" η ανάδοχος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας…

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ Η ΑΝΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Παραθυράκια προκειμένου να παρατείνουν την ανοχή τους προς την ανάδοχο κοινοπραξία του Μεγάρου Χορού, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί ελαττώματα στο έργο, φαίνεται ότι ψάχνουν η δημοτική αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Η κοινοπραξία, που θα έπρεπε να έχει κηρυχθεί έκπτωτη από το καλοκαίρι, λόγω συγκεκριμένων «παραλείψεων» και «ελαττωμάτων» στα τεχνικά της σκηνής του Μεγάρου, φαίνεται ότι απόψε το βράδυ θα πάρει μια ακόμη παράταση προκειμένου να διορθώσει τα προβλήματα…

Στις αρχές Αυγούστου ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της Περιφέρειας για την κήρυξη της αναδόχου, «ΜΕΛΚΑ Ενεργειακή ΑΛΦΑ ΑΕ ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», ως έκπτωτης, για τα προβλήματα στα τεχνικά της σκηνής. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, Θανάσης Μαυροειδής, ο οποίος από τη μια υποστήριξε ότι ουσιαστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, υπονοώντας ότι οι παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι υπερβολικές, από την άλλη όμως ζήτησε επιπλέον χρόνο προκειμένου να πιστοποιηθούν τα τεχνικά της σκηνής από τον αρμόδιο διεθνή φορέα, αναγνωρίζοντας όμως έτσι ότι πράγματι οι ενστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι στέρεες. Τελικά, με εισήγηση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, αποφασίστηκε να αναβληθεί για τρεις μήνες η λήψη απόφασης για την έκπτωση του εργολάβου.
Τελικά οι τρεις μήνες έγιναν τέσσερις! Και ενώ δόθηκε στην ανάδοχο χρόνος και με το παραπάνω για τη διόρθωση των «ελαττωμάτων» και τη πιστοποίηση που χρειάζεται να γίνει, έρχεται η Τεχνική Υπηρεσία με εισήγησή της, που θα συζητηθεί το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία προτείνει είτε να κριθεί οριστικά έκπτωτος ο εργολάβος, σχολιάζοντας όμως ότι αυτό σημαίνει αδυναμία «κλεισίματος» του έργου είτε να δοθεί και άλλος χρόνος στην ανάδοχο για τη διόρθωση των «ελαττωμάτων» είτε να κληθεί άμεσα εξουσιοδοτημένος φορέας που θα κάνει τις δοκιμές και θα εκδώσει το αναγκαίο πιστοποιητικό.
Στ.Μ.