Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 18:10

Έξω η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Έξω η απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η έλλειψη προσωπικού εξαναγκάζει το Δήμο Καλαμάτας να συνεχίσει την ανάθεση σε εξωτερικό γραφείο της απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του, με το σχετικό οικονομικό κόστος βέβαια…

Με απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, αποφασίστηκε η ανάθεση της απομαγνητοφώνησης, για χρονικό διάστημα ενός χρόνου και με κόστος 11.193 ευρώ, στο γραφείο Φαινέκου Ελένη-Σπυριδούλα, από τη Θεσσαλονίκη. Το κόστος απομαγνητοφώνησης για κάθε ώρα συνεδρίασης συλλογικού οργάνου έχει προσδιοριστεί στα 20 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
Στ.Μ.