Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 18:29

Ανατροπές: Δ. Οικονομόπουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Γ. Σταματόπουλος στη Δευτεροβάθμια

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι ο υποψήφιος διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια κατά τη διαδικασία επιλογής των νέων διευθυντών, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα περισσότερα μόρια συγκέντρωσε ο Γιώργος Σταματόπουλος…

Το αποτέλεσμα αποτελεί ανατροπή καθώς τόσο ο Νίκος Κλάδης, πρώην διευθυντής της Πρωτοβάθμιας όσο και ο Γιάννης Πλατάρος, πρώην διευθυντής της Δευτεροβάθμιας φαινόταν δύσκολο να υστερήσουν στη συγκέντρωση μορίων σε σύγκριση με τους συνυποψηφίους τους.
Πάντως οι υποψήφιοι για τις δύο διευθυντικές θέσεις έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Γενάρη.
Τα επίσημα αποτελέσματα, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση, έχουν ως εξής:
Υποψήφιοι διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Γιώργος Σταματόπουλος 32,08 μόρια, Γιάννης Πλατάρος 31,06, Χριστόδουλος Στυλιανίδης 31,03, Ελένη Θεοδωρακάκου 30,08 και Χαρά Κιουρή 27,99.
Υποψήφιοι διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Οικονομόπουλος Δημήτρης 34,74, Νίκος Κλάδης 34,63, Μαρία Καράμπελα 33,58 και Αναστάσιος Αργυρόπουλος 32,75.
Στ.Μ.