Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016 16:36

Αρχιτέκτονες ετοιμάστε τις ιδέες σας, αρχίζει ο διαγωνισμός για την 23ης Μαρτίου

ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΟΡΟΙ 
Τους όρους του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση της οδού 23ης Μαρτίου, στα όρια του ιστορικού με το εμπορικό κέντρο της πόλης, αναμένεται να οριστικοποιήσει αύριο, Τρίτη, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Η δημοτική αρχή παρακινήθηκε να προχωρήσει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό από τις τοποθετήσεις νέων κυρίως μηχανικών της περιοχής μας, κατά το πρόγραμμα εκδηλώσεων «Φαντάσου την πόλη», που έγινε το Φθινόπωρο στην Καλαμάτα. Οι μηχανικοί κάλεσαν τότε το Δήμο να εμπιστεύεται περισσότερο τις ιδέες τους…

Αύριο λοιπόν αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού και αφού η σχετική απόφαση εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως προς τη νομιμότητά της, θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός, που θα έχει διάρκεια 50 ημερών.
Το ζητούμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Δήμο, είναι «η διερεύνηση και αποσαφήνιση της παρέμβασης που πρέπει να γίνει στην περιοχή μελέτης με σκοπό τη δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου περιβάλλοντος με βάση τις υπάρχουσες αλλά και τις αναμενόμενες χρήσεις και δράσεις στο σύνολο του 24ωρου. Κυρίως αναζητείται ο τρόπος επανασύνδεσης του διαχωρισμένου σήμερα εμπορικού και ιστορικού τμήματος της πόλης. Επιδιώκεται από χώρο διέλευσης και κυρίως στάθμευσης οχημάτων να μετατραπεί σε χώρο πιο λειτουργικό, σε χώρο αναψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών που θα μεταφέρει παράλληλα την υπάρχουσα δυναμική της κεντρικής πλατείας προς το ιστορικό κέντρο».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν αρχιτέκτονες που κατέχουν από το νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου.
Οι μελέτες που θα αξιολογηθούν με την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή θα βραβευτούν με έπαθλο 2.300 ευρώ η πρώτη, 2.000 ευρώ η δεύτερη και 1.700 ευρώ η Τρίτη. Σύμφωνα με το Δήμο, «οι μελέτες που θα βραβευτούν και εξαγοραστούν, μετά την καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας. Την πατρότητα των μελετών διατηρούν οι μελετητές αυτών χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης ή αντιτίμου καθοιονδήποτε τρόπο από το Δήμο Καλαμάτας».
Στ.Μ.