Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 18:27

Εντολή για έναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Καλαμάτας και Πύλου

Εντολή για έναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Καλαμάτας και Πύλου

ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ξεμπλοκάρει η διαδικασία εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και της περιουσίας του κρατικού Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Καλαμάτας και Πύλου-Νέστορος. Την σχετική εντολή έδωσε ο…

…γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μανώλης Αγγελάκας.
Ειδικότερα, με εντολή προς το Λιμενικό Ταμείο ζητείται «όπως αποστείλετε στην υπηρεσία μας την έκθεση απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Μεσσηνίας καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής», ώστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση «να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων έναρξης λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Καλαμάτας και Πύλου».
Ενδιαφέρον έχουν όμως και τα σχόλια της δημοτικής αρχής Καλαμάτας, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της: «Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Νόμος μήνες τώρα ή καλύτερα, γιατί παραβιάζεται ο Νόμος; Γιατί δεν υλοποιούνται οι οδηγίες των συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΕΝ, Υπουργείο Εσωτερικών) για άμεση εφαρμογή του Νόμου;».