Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 17:44

Από μέτρια έως κακή η κατάσταση των περισσότερων ποταμιών της Μεσσηνίας

Η διευθύντρια Περιβάλλοντος, Αμαλία Παυλέα και δεξιά ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Κωνσταντίνος Γκρίτζαλης Η διευθύντρια Περιβάλλοντος, Αμαλία Παυλέα και δεξιά ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Κωνσταντίνος Γκρίτζαλης

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ 
Αυτό που όλοι γνωρίζουν, αλλά οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν, επειδή πιθανόν φοβούνται να θίξουν και ενδεχόμενα συμφέροντα, επιβεβαιώνουν οι μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τα περισσότερα ποτάμια της Μεσσηνίας βρίσκονται σε μέτρια ή κακή κατάσταση, όσον αφορά στην ποιότητα των νερών τους. Και αυτό, επειδή τα ποτάμια χρησιμοποιούνται ως αποχετεύσεις για διάφορα απόβλητα!
Το πρωί, λοιπόν, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη, Παναγιώτη Αλευρά, ανακοινώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ ότι υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα των νερών στο Δεσπότη, στη Μαυροζούμαινα, στον Έπη, στο Μουρτιά και στον κάτω ρου του Άρι και του Πάμισου. Άλλα ποτάμια που ελέγχονται, είναι η Λυγδού, η Καριά, ο Τζάνες-Πολυλίμνιο, ο Αρκαδικός, η Νέδα και ο Βελίκας.

Το ΕΛΚΕΘΕ έχει εγκαταστήσει σταθμούς μετρήσεων σε 19 σημεία σε ποτάμια της Μεσσηνίας και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν το πρωί, μόνο 5 σταθμοί ταξινομήθηκαν στη καλή βιολογική κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι 14 ταξινομήθηκαν σε κατάσταση από μέτρια έως κακή!
Η ταξινόμηση γίνεται με βάση κλίμακα πέντε βαθμίδων (άριστη, καλή, μέτρια, φτωχή, κακή) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άριστη δεν είναι πουθενά στη Μεσσηνία η κατάσταση, ενώ καλή είναι μόνο σε περιοχές κοντά στις πηγές των ποταμών, όπως στο Κακαλέτρι και τον Άγιο Φλώρο και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με ελάχιστες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
Στα υπόλοιπα σημεία, η κατάσταση είναι από μέτρια έως κακή, λόγω της διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων και της επιβάρυνσης από λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, οι Δήμοι από τους οποίους διέρχονται τα ποτάμια, και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών του Νομού Μεσσηνίας». Το μεσημέρι, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και η επιστημονικοτεχνική επιτροπή της προγραμματικής σύμβασης, για την παράδοση της τρίτης φάσης των μετρήσεων του ΕΛΚΕΘΕ.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Κωνσταντίνος Γκρίτζαλης, που τόνισε ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη στα ποτάμια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αρκεί να ληφθούν μέτρα και κυρίως να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός. Σε σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας, σημειώνεται ότι ο αντιπεριφερειάρχης, Παναγιώτης Αλευράς, «τόνισε ιδιαίτερα ότι σε περιοχές που αποδείχτηκε ότι περιβαλλοντικά είναι επιβαρυμμένες (π.χ. ποταμός Δεσπότης κ.λπ.) απαιτείται να πραγματοποιηθούν πιο εντατικοί και συστηματικοί έλεγχοι, με σκοπό να εξαλειφτούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν οι εστίες ρύπανσης».
Στ.Μ.