Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013 22:42

Συντηρήσεις στο δρόμο Μεσσήνης-Ριζομύλου με 400.000 ευρώ

Συντηρήσεις στο δρόμο Μεσσήνης-Ριζομύλου με 400.000 ευρώ

ΦΡΑΖΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΕΛΙΚΑ
Απαραίτητες συντηρήσεις γίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα στο δρόμο Μεσσήνης-Ριζομύλου, με εργολαβία προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Στο τμήμα που διασχίζει τη Βελίκα θα γίνει και φρεζάρισμα…

…ώστε να πέσει νέος ασφαλτοτάπητας, γιατί η επέμβαση επάνω στον υφιστάμενο δεν θα φέρει άρτιο αποτέλεσμα.
Τις εργασίες επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης, Παναγιώτης Αλευράς και όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «στο πλαίσιο της  εργολαβίας «Συντήρηση 82ης Εθνικής Οδού  Μεσσήνη- Ριζόμυλος»,προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, εκτελούνται ασφαλτικές εργασίες βελτίωσης της επιφάνειας και της πρόσφυσης του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα με τη διάστρωση αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα πάχους 4 εκ. σε διάφορες θέσεις.
Όπως διαπίστωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Βελίκας, όπου υπήρχε φθαρμένος και πολυρηγματωμένος ασφαλτοτάπητας και προκειμένου να μην αλλοιωθεί η μηκοτομή της οδού, θα γίνει φρεζάρισμα της υφιστάμενης επιφάνειας σε βάθος 5 εκ. και στη συνέχεια τις επόμενες  δύο ημέρες θα διαστρωθεί νέος αντιολισθηρός ασφαλτοτάπητας. Επίσης με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα εκτελεσθούν επενδεδυμένες τάφροι  και καταθέσεις, για τη σωστή απορροή των ομβρίων  υδάτων  και τη διαπλάτυνση του καταστρώματος .Επίσης θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας σε διάφορες επικίνδυνες στροφές  και σε γέφυρες.
Ο κ. Αλευράς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία εκτέλεσης του έργου, τονίζοντας ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.