Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 02:13

Για δυναμική πορεία του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μιλάει ο Π. Τατούλης

Για δυναμική πορεία του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μιλάει ο Π. Τατούλης

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 45%
Στο 45% έχει φτάσει η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ποσοστό που κατά τον περιφερειάρχη, Πέτρο Τατούλη, είναι πολύ θετικό σε σύγκριση με τη μηδενική απορρόφηση που υπήρχε πριν από δύο χρόνια, όταν ανέλαβε τη διαχείριση η περιφερειακή αρχή…

Κατά την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνια Νησιά 2007-2013» ο περιφερειάρχης υποστήριξε ότι υπάρχει εξαιρετική δυναμική στην πορεία του ΕΣΠΑ στην Πελοπόννησο.
Ο κ. Τατούλης παρουσίασε προτάσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και χρηστή διαχείριση του ΕΣΠΑ, ενώ «επεσήμανε την αναγκαιότητα υλοποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Πελοποννήσου, το οποίο είναι το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα στη χώρα που έχει σαν στόχο την κοινωνική συνοχή και την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το "παράδειγμα" αυτό της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα ακολουθήσουν και οι άλλες Περιφέρειες».
Με την ευκαιρία ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η Ολυμπία Οδός πρέπει να κατασκευαστεί χωρίς καμία αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή η απόληξή της πρέπει να είναι στην Τσακώνα.
Προτεραιότητες για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως τις έθεσε ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης, αποτελούν η επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου Πελοποννήσου και η αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών.
Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η δυναμική του Προγράμματος του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι εμφανής.
"Η δυναμική, που παρουσίασε τα δύο τελευταία χρόνια το Πρόγραμμά μας, το οποίο ενώ τον Ιούλιο του 2011 κατέγραφε μηδενικές απορροφήσεις και ελάχιστες συμβασιοποιήσεις, σήμερα παρουσιάζει απορροφήσεις που αγγίζουν το 45%, ενώ ανάλογη δυναμική παρουσιάζουν και οι δείκτες εντάξεων και συμβασιοποιήσεων" τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Μέχρι πριν δύο χρόνια, στο πλαίσιο του ΔΕΠΙΝ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν χαμηλότερα κατά είκοσι (20) και πλέον ποσοστιαίες μονάδες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και κατά δεκαπέντε (15) μονάδες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ τα σημερινά στοιχεία αποδεικνύουν τους εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς, που κινήθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον Ιούλιο του 2011, οπότε και ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του Προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, 31-12-2015, το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα έχει υπερκαλύψει τον προϋπολογισμό του σε δαπάνες.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, σε ότι αφορά στην κάλυψη του κανόνα ν+2 και ν+3 και για να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων το έτος 2013, όπως αναδείχθηκε και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στην καλύτερη θέση σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υποδεχθεί τη Νέα Προγραμματική Περίοδο, για πρώτη φορά, χωρίς προβλήματα απεντάξεων έργων - γέφυρες και διοικητικές εμπλοκές, δήλωσε τέλος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου».