Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014 03:28

Η ανάκληση της ανάκλησης… και η επιθεώρηση οχημάτων από τον Νίκο Μπαρούνη

Νίκος Μπαρούνης Νίκος Μπαρούνης

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΔΥΣΕΞΗΓΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Πράγματα που δεν δείχνουν φυσιολογικά συμβαίνουν στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και έχουν ως κεντρικό πρόσωπο τον περιφερειακό σύμβουλο και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Καλαμάτας με το συνδυασμό του Παναγιώτη Νίκα, Νίκο Μπαρούνη…

Στις 11 Απριλίου του 2013 ο τμηματάρχης του Τεχνικού Τμήματος, Θ. Νικητάκης, αποφάσισε ότι «αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος επιθεωρήσεων (θα είναι ο) Μπαρούνης Νικόλαος. Σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τους τεχνικούς υπαλλήλους Αλεξόπουλο Νικόλαο ή Φαββατά Δημήτριο».
Το ερώτημα είναι αν αυτό ορίζει ο νόμος, αν δηλαδή λέει ο νόμος ότι τις επιθεωρήσεις τις κάνει ένας συγκεκριμένος υπάλληλος –που σημαίνει ότι οι ελεγχόμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιος θα τους ελέγξει- ή αν τις κάνουν όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι του τμήματος. Πάντως ο ίδιος προϊστάμενος στις 29 Ιανουαρίου 2014 τροποποίησε την απόφασή του και σύμφωνα με τη νέα αυτή απόφαση οι επιθεωρήσεις θα γίνονται «από τους παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους: Μπαρούνη Νικόλαο του Γεωργίου, Αλεξόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου και Φαββατά Δημήτριο του Γεωργίου». Ο προϊστάμενος, Θ. Νικητάκης, δικαιολογεί την τροποποίηση της απόφασής του, σημειώνοντας ότι προβαίνει σε αυτή «μετά από παράπονα πολιτών και συναδέλφων». Δεν εξηγεί όμως ποιο είναι το θέμα των παραπόνων.
Έρχεται στη συνέχεια ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών, ο Γ. Παπαδόπουλος και όχι ο τμηματάρχης Θ. Νικητάκης, και ανακαλεί την απόφαση του Τμηματάρχη του! Μπορεί να το κάνει άραγε;
Ο Γ. Παπαδόπουλος στην απόφαση ανάκλησης λέει μάλιστα ότι προβαίνει σε αυτή, μετά από αίτηση ανάκλησης που υπέβαλε ο Ν. Μπαρούνης! Μπορεί ο υπάλληλος να αιτηθεί την ανάκληση της απόφασης του προϊσταμένου του;
Ο Γ. Παπαδόπουλος λέει ότι ο Ν. Μπαρούνης πρέπει να αναλάβει και πάλι αποκλειστικά το αντικείμενο των επιθεωρήσεων, γιατί υπάρχει έλλειψη καθημερινού αντικειμένου στην Υπηρεσία για να απασχοληθεί! Μα μια ολόκληρη Διεύθυνση δεν έχει να αναθέσει κάποιο άλλο αντικείμενο στον υπάλληλό της; Γιατί πρέπει ειδικά να ανατεθούν οι επιθεωρήσεις στον Ν. Μπαρούνη;
Η απόφαση του Γ. Παπαδόπουλου λέει χαρακτηριστικά: «Με την 27.2.2014 αίτησή του ο κ. Νικόλαος Μπαρούνης, αιτείται την ανάκληση της ανωτέρω απόφασής μας (σ.σ. 2407/29-01-2014) και την ανάθεση της διαδικασίας των επιθεωρήσεων των οχημάτων, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 79/11-04-2013 προηγούμενη απόφασή μας.
Μετά από έλεγχο των ανωτέρω διαπιστώσαμε ότι με την απόφασή μας αυτή προέκυψε έλλειψη καθημερινού αντικειμένου απασχόλησης από τον κ. Μπαρούνη.
Επίσης λόγω του ότι ο κ. Μπαρούνης εκτός από υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι και περιφερειακός σύμβουλος και μέλος επιτροπών της περιφέρειας όπου συχνά παραβρίσκεται σε αυτές δεν είναι δυνατή η ανάθεση σε αυτόν επιπλέον αντικειμένων».
Μα πως γίνεται από τη μια να υπάρχει έλλειψη αντικειμένου απασχόλησης για τον κ. Μπαρούνη αλλά από την άλλη να μην του ανατίθενται άλλα αντικείμενα πλην της επιθεώρησης λόγω δήθεν των καθηκόντων του ως περιφερειακού συμβούλου;
Εμείς θυμίζουμε ότι στις 18 Φλεβάρη δημοσιεύσαμε στο «KalamataJournal» ένα σχόλιο με μια συνομιλία που τυχαία ακούσαμε, μεταξύ της θεματικής αντιπεριφερειάρχη Ντίνας Νικολάκου και του διευθυντή Γιώργου Παπαδόπουλου, για κάτι που ζητούσε ο ίδιος ο περιφερειάρχης να γίνει στη διεύθυνση Μεταφορών και δεν είχε γίνει ακόμη.
Δεν ξέρουμε εάν εκείνη συνομιλία είχε πράγματι σχέση με τις επιθεωρήσεις και τον Νίκο Μπαρούνη. Θέλουμε όμως απαντήσεις από την Περιφέρεια για το κατά πόσο είναι νόμιμα όλα τα παραπάνω.
Στ.Μ.