Πέμπτη, 03 Απριλίου 2014 02:34

Στην τελευταία δεκάδα των 262 Περιφερειών της Ευρώπης η Πελοπόννησος

Στην τελευταία δεκάδα των 262 Περιφερειών της Ευρώπης η Πελοπόννησος

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τον «κώδωνα του κινδύνου» κρούουν τα στοιχεία Έκθεσης για τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τόσο σε σύγκριση με τις άλλες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τις άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας, τονίζει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σε ανακοίνωσή του…

…με την οποία προσκαλεί σε συνέδριο που συνδιοργανώνει με θέμα την ακτινογραφία της οικονομίας της Περιφέρειας.
Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι, ακόμη και πριν από την εκδήλωση της κρίσης, στην περίοδο 2000 – 2010 η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου συγκαταλεγόταν μεταξύ των Περιφερειών της Ε.Ε. με τη χαμηλότερη ανάπτυξη.
Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό – αλλά δεν επιτρέπει και εφησυχασμούς - ότι, μετά την εκδήλωση της κρίσης, η Μεσσηνία συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών της χώρας με τη χαμηλότερη μείωση της κατά κεφαλήν Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.
Είναι προφανές ότι, πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα οι παραγωγικοί και λοιποί φορείς της Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σύνολό της η Πελοποννησιακή Οικονομία. Ο επιμελητηριακός κόσμος ειδικότερα σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναμικού και την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις οικονομίες των Ελληνικών Περιφερειών θα αναπτυχθούν, μεταξύ των άλλων, στο Συνέδριο που διοργανώνουν το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) με θέμα: “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της: «Έκθεσης για τα αίτια της κρίσης, την πορεία και τις προοπτικές των Οικονομιών των Περιφερειών - Προτάσεις για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, των Επενδύσεων και της Βιώσιμης Απασχόλησης» (82 σελίδες) που συντάχθηκε από τον δρα Κίμωνα Στεριώτη, οικονομολόγο, προκύπτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συμπεράσματα ειδικά για την Οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

ü    Με βάση το Μέσο ανά κάτοικο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS) κατά το 2010 η Πελοπόννησος βρισκόταν στην 206η θέση μεταξύ 272 Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

ü    …και στην 7η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της Ελλάδας…

ü    Με βάση την Ανταγωνιστικότητα των 262 Περιφερειών της Ε.Ε. κατά το 2013 η Πελοπόννησος βρέθηκε στην 253η θέση, δηλαδή στην τελευταία «δεκάδα» …μεταξύ των «262»…

ü    …και στην 9η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της Ελλάδας…

ü    Η κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα επηρέασε άμεσα και το απασχολούμενο δυναμικό της Πελοποννήσου με το ποσοστό των ανέργων να εκτινάσσεται από το 8,4 % στα τέλη 2005 – από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα – στο 22,9% στο Γ΄ Τρίμηνο του 2013, καταγράφοντας αύξηση κατά 173%... Ωστόσο, η ανεργία στην Πελοπόννησο παραμένει χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο της χώρας (27% στο Γ΄τρίμηνο 2013)…
Η Έκθεση έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) στη διεύθυνση :

ü     http://www.perifereiakianaptyxi-iea.org.gr/add/wp-content/uploads/2014/03/ekthesi_odikos_xartis_viosimi_anaptyxi_ell_perifereies.pdf

Εξάλλου, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) για το 2011, προκύπτει ότι:

ü    Μεταξύ του 2008 και του 2011 η ΑΠΑ της Ελληνικής Οικονομίας μειώθηκε κατά 11%...

ü    …της Πελοποννήσου κατά 10% και…

ü    …της Μεσσηνίας κατά 5%, από τις χαμηλότερες μειώσεις ΑΠΑ μεταξύ των Περιφερειακών Διαμερισμάτων της Ελλάδας…

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, με βάση τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανά κάτοικο – υπολογισμένου σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS) – μεταξύ 266 Περιφερειών της Ελλάδας, προκύπτει ότι μεταξύ των ετών 2000 και 2010:

ü    Το ανά κάτοικο ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυξήθηκε μόλις κατά 10% (όσο και της Ηπείρου), ενώ ακόμη χαμηλότερη αύξηση κατά 3% πέτυχε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας…

ü    Η ανωτέρω αύξηση κατατάσσει την Πελοπόννησο στην 252 θέση μεταξύ «266» Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν …

ü    …οι 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες Περιφέρειες – σχεδόν στο σύνολό τους από Βουλγαρία και Ρουμανία - πέτυχαν αυξήσεις από 108% έως και 158%...