Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 20:09

Υπόγραψαν Τατούλης και εργολάβος για το δρόμο Μηλέα-Παναγία Γιάτρισσα

Το Μοναστήρι της Παναγίας Γιάτρισσας από το δορυφόρο της Google. Αριστερά στο κέντρο φαίνεται ο ασφαλτόδρομος που έρχεται από τη Λακωνία και δεξιά στο κέντρο ο χωματόδρος που έρχεται από τη Μεσσηνία Το Μοναστήρι της Παναγίας Γιάτρισσας από το δορυφόρο της Google. Αριστερά στο κέντρο φαίνεται ο ασφαλτόδρομος που έρχεται από τη Λακωνία και δεξιά στο κέντρο ο χωματόδρος που έρχεται από τη Μεσσηνία

ΕΡΓΟ 176.000 ΕΥΡΩ 
Μοναστήρι Παναγίας Γιάτρισσας… Βρίσκεται στη Μάνη και τον Ταΰγετο, επάνω στο σύνορο Μεσσηνίας-Λακωνίας. Από τη Λακωνία ο ασφαλτόδρομος έχει φτάσει εδώ και καιρό στο Μοναστήρι, τώρα θα φτάσει και από τη Μηλέα της Μεσσηνιακής Μάνης…

ΕΡΓΟ 176.000 ΕΥΡΩ 
Μοναστήρι Παναγίας Γιάτρισσας… Βρίσκεται στη Μάνη και τον Ταΰγετο, επάνω στο σύνορο Μεσσηνίας-Λακωνίας. Από τη Λακωνία ο ασφαλτόδρομος έχει φτάσει εδώ και καιρό στο Μοναστήρι, τώρα θα φτάσει και από τη Μηλέα της Μεσσηνιακής Μάνης…

Την άμεση έναρξη του έργου βελτίωσης του δρόμου από τη Μηλέα στο μοναστήρι της Παναγίας Γιάτρισσας, ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιάννης Αργυράκης. Είναι έργο σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Ανάδοχος είναι ο Πέτρος Ρένεσης, που κατά τον διαγωνισμό του έργου, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, προσέφερε έκπτωση ύψους 26,59% και το ύψος της σύμβασης που υπέγραψε ανέρχεται στα 176.400 ευρώ.
Ο αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε επίσης ότι ο περιφερειάρχης υπέγραψε τη σύμβαση για τη βελτίωση-συντήρηση του δρόμου Χράνοι-Αγνάντιο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.