Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014 16:24

Γραφεία για Νικολάκου, Μαντά και εντεταλμένους στο Διοικητήριο

Γραφεία για Νικολάκου, Μαντά και εντεταλμένους στο Διοικητήριο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Γραφεία στο Διοικητήριο, κοντά στην αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, φτιάχνονται για τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, Ντίνα Νικολάκου και Περικλή Μαντά, καθώς και για τους εντεταλμένους περιφερειακούς σύμβουλους της πλειοψηφίας…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Γραφεία στο Διοικητήριο, κοντά στην αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, φτιάχνονται για τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, Ντίνα Νικολάκου και Περικλή Μαντά, καθώς και για τους εντεταλμένους περιφερειακούς σύμβουλους της πλειοψηφίας…

Η Ντίνα Νικολάκου, θεματική αντιπεριφερειάρχης και στην προηγούμενη θητεία της περιφερειακής αρχής, είχε γραφείο και στο δεύτερο μισό της θητείας, οι επισκέψεις της όμως δεν ήταν πολλές.
Οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι είναι οι Απόστολος Γκούνης με αρμοδιότητα θέματα επίλυσης διαφορών στις συναλλαγές /πληρωμές της περιφέρειας, Αντωνία Μπούζα - Κωνσταντέλου, με αρμοδιότητα θέματα τουριστικών δράσεων στην ΠΕ Μεσσηνίας και Άγγελος Χρονάς, με αρμοδιότητα θέματα υγείας στην ΠΕ Μεσσηνίας.
Η Ντίνα Νικολάκου είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και έχει αρμοδιότητα τα θέματα υποδομών, δικτύων και χωροταξίας.
Ο Περικλής Μαντάς είναι αρμόδιος για τα θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.