Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 00:00

Νέους για επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία στέλνει η Περιφέρεια

Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία. Φωτο από wikimedia Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία. Φωτο από wikimedia

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας «Your first EURES job» συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοπόννησου, που καλεί νέους να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να βρεθούν στη Γερμανία για εξάσκηση...

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας «Your first EURES job» συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοπόννησου, που καλεί νέους να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να βρεθούν στη Γερμανία για εξάσκηση...  

...στον κατασκευαστικό τομέα και σε άλλες 350 ειδικότητες. 
Στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρεται: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με Περιφέρειες και οργανισμούς του εξωτερικού, συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Your first EURES job”.
Το επιδοτούμενο πρόγραμμα προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική εξάσκηση) και απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα και σε 350 ακόμη επαγγελματικές ειδικότητες. Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε σύγχρονο επαγγελματικό εκπαιδευτικό κέντρο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας (Γερμανία) και η πρακτική εξάσκηση και απασχόληση σε καινοτόμες εταιρείες της Γερμανίας, για χρονικό διάστημα 24 μηνών (για κάποιες ειδικότητες είναι 36 μήνες).
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας υψηλών προδιαγραφών, ώστε να δημιουργήσει στελέχη υψηλής κατάρτισης και διακεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, τα οποία κατά την επιστροφή τους θα διεκδικήσουν και θα διαμορφώσουν με αξιώσεις το επαγγελματικό τους μέλλον.  Θα κληθούν επίσης να συνεισφέρουν στον τόπο τους με νέα εφόδια και εμπειρίες, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές τοπικής ανάπτυξης και διεθνών συνεργασιών.
Οι τομείς των κατασκευών και των λοιπών 350 επαγγελματικών ειδικοτήτων είναι καινοτόμοι και πρωτοποριακοί στη Γερμανία, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και τεχνολογικές μεθόδους, και μπορούν να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στους εκπαιδευόμενους, καθώς και την εξασφάλιση της μελλοντικής τους επαγγελματικής επιτυχίας και ανέλιξης.

Διαδικασία συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 12 Νοεμβρίου 2014, με τους κάτωθι τρόπους:
α) online αίτηση στο διαδικτυακό τόπο: http://www.youth-con.eu/el/applicants/apply/
β) υποβολή βιογραφικού και αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: magklari@arcadia.gr
γ) υποβολή βιογραφικού και αίτησης εγγράφως στην διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη, 22100) και
δ) υποβολή βιογραφικού και αίτησης μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο: 2713601115
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο 2713601116 (κα Ειρήνη Μάγκλαρη).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι-νέες (18-30 ετών) από την Πελοπόννησο. Σημαντικό πλεονέκτημα έχουν οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη κάποια σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή εργασιακή εμπειρία και γνωρίζουν τη Γερμανική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού αποστείλουν την αίτησή τους, θα κληθούν σε συνάντηση γνωριμίας - συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη. 
Οι επιλεγέντες θα ξεκινήσουν άμεσα δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας και εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας στην Πελοπόννησο. Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την επιλογή των ατόμων και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβολαίου του επιλεχθέντος με αντίστοιχη Γερμανική εταιρεία πριν τη μετακίνησή του στη Γερμανία και για χρονική διάρκεια 2-3 ετών.
Το πρώτο διάστημα της παραμονής στη Γερμανία οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κέρπεν (Κολωνία, Β. Ρηνανία-Βεστφαλία) και στη συνέχεια θα τους δοθεί ένα χρηματικό ποσό ως βοήθημα για την πρώτη τους εγκατάσταση.
Ιστοσελίδα Προγράμματος: www.youth-con.eu».